หมวดหมู่:

elements

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงelements

 • การออกเสียง : aluminium
  aluminium [en]
 • การออกเสียง : lithium
  lithium [en]
 • การออกเสียง : aluminum
  aluminum [en]
 • การออกเสียง : hydrogen
  hydrogen [en]
 • การออกเสียง : palladium
  palladium [en]
 • การออกเสียง : ferro
  ferro [pt]
 • การออกเสียง : calcium
  calcium [en]
 • การออกเสียง : Calcio
  Calcio [it]
 • การออกเสียง : halogen
  halogen [en]
 • การออกเสียง : helium
  helium [en]
 • การออกเสียง : magnesium
  magnesium [en]
 • การออกเสียง : iodine
  iodine [en]
 • การออกเสียง : Kupfer
  Kupfer [de]
 • การออกเสียง : silicon
  silicon [en]
 • การออกเสียง : Tritium
  Tritium [en]
 • การออกเสียง : Mercurio
  Mercurio [es]
 • การออกเสียง : tal
  tal [de]
 • การออกเสียง : zinc
  zinc [fr]
 • การออกเสียง : rod
  rod [da]
 • การออกเสียง : hel
  hel [nl]
 • การออกเสียง : argon
  argon [en]
 • การออกเสียง : neptunium
  neptunium [en]
 • การออกเสียง : nickel
  nickel [en]
 • การออกเสียง : plutonium
  plutonium [en]
 • การออกเสียง : xenon
  xenon [en]
 • การออกเสียง : boron
  boron [en]
 • การออกเสียง : curium
  curium [en]
 • การออกเสียง : beryllium
  beryllium [en]
 • การออกเสียง : indium
  indium [en]
 • การออกเสียง : argento
  argento [it]
 • การออกเสียง : polonium
  polonium [en]
 • การออกเสียง : rhodium
  rhodium [en]
 • การออกเสียง : selen
  selen [de]
 • การออกเสียง : strontium
  strontium [en]
 • การออกเสียง : fermium
  fermium [fr]
 • การออกเสียง : rutherfordium
  rutherfordium [en]
 • การออกเสียง : terbium
  terbium [en]
 • การออกเสียง : actinium
  actinium [en]
 • การออกเสียง : gallium
  gallium [en]
 • การออกเสียง : wolframio
  wolframio [it]
 • การออกเสียง : iridium
  iridium [en]
 • การออกเสียง : berkelium
  berkelium [en]
 • การออกเสียง : samarium
  samarium [de]
 • การออกเสียง : hafnium
  hafnium [en]
 • การออกเสียง : Germanio
  Germanio [eo]
 • การออกเสียง : yttrium
  yttrium [en]
 • การออกเสียง : germanium
  germanium [en]
 • การออกเสียง : holmium
  holmium [de]
 • การออกเสียง : francium
  francium [en]
 • การออกเสียง : vanadium
  vanadium [en]
 • การออกเสียง : protactinium
  protactinium [en]
 • การออกเสียง : Chromium
  Chromium [en]
 • การออกเสียง : darmstadtium
  darmstadtium [en]
 • การออกเสียง : thorium
  thorium [en]
 • การออกเสียง : erbium
  erbium [en]
 • การออกเสียง : barium
  barium [en]
 • การออกเสียง : radium
  radium [en]
 • การออกเสียง : meitnerium
  meitnerium [en]
 • การออกเสียง : rhenium
  rhenium [en]
 • การออกเสียง : kalium
  kalium [de]
 • การออกเสียง : thallium
  thallium [en]
 • การออกเสียง : californium
  californium [de]
 • การออกเสียง : ruthenium
  ruthenium [en]
 • การออกเสียง : osmium
  osmium [en]
 • การออกเสียง : Deuterium
  Deuterium [en]
 • การออกเสียง : thulium
  thulium [en]
 • การออกเสียง : americium
  americium [de]
 • การออกเสียง : piombo
  piombo [it]
 • การออกเสียง : europium
  europium [de]
 • การออกเสียง : rubidium
  rubidium [en]
 • การออกเสียง : technetium
  technetium [en]
 • การออกเสียง : cadmium
  cadmium [en]
 • การออกเสียง : bismuto
  bismuto [es]
 • การออกเสียง : cloro
  cloro [it]
 • การออกเสียง : dubnium
  dubnium [en]
 • การออกเสียง : dysprosium
  dysprosium [en]
 • การออกเสียง : scandium
  scandium [en]
 • การออกเสียง : gadolinium
  gadolinium [en]
 • การออกเสียง : ytterbium
  ytterbium [en]
 • การออกเสียง : rare earth
  rare earth [en]
 • การออกเสียง : Chlor
  Chlor [de]
 • การออกเสียง : einsteinium
  einsteinium [de]
 • การออกเสียง : seaborgium
  seaborgium [en]
 • การออกเสียง : Blei
  Blei [de]
 • การออกเสียง : zirconium
  zirconium [en]
 • การออกเสียง : zirkonium
  zirkonium [de]
 • การออกเสียง : Kohlenstoff
  Kohlenstoff [de]
 • การออกเสียง : lutetium
  lutetium [en]
 • การออกเสียง : lawrencium
  lawrencium [de]
 • การออกเสียง : promethium
  promethium [en]
 • การออกเสียง : niob
  niob [de]
 • การออกเสียง : azoto
  azoto [it]
 • การออกเสียง : aurum
  aurum [la]
 • การออกเสียง : nobelium
  nobelium [de]
 • การออกเสียง : cesium
  cesium [en]
 • การออกเสียง : cobalto
  cobalto [pt]
 • การออกเสียง : tungsteno
  tungsteno [es]
 • การออกเสียง : mendelevium
  mendelevium [en]
 • การออกเสียง : phosphorus
  phosphorus [en]
 • การออกเสียง : cer
  cer [de]