หมวดหมู่:

elements

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงelements

 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : lithium lithium [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : hydrogen hydrogen [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : ferro ferro [pt]
 • การออกเสียง : halogen halogen [en]
 • การออกเสียง : calcium calcium [en]
 • การออกเสียง : helium helium [en]
 • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียง : Kupfer Kupfer [de]
 • การออกเสียง : magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียง : Mercurio Mercurio [es]
 • การออกเสียง : iodine iodine [en]
 • การออกเสียง : silicon silicon [en]
 • การออกเสียง : Tritium Tritium [en]
 • การออกเสียง : tal tal [de]
 • การออกเสียง : zinc zinc [fr]
 • การออกเสียง : neptunium neptunium [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียง : rod rod [en]
 • การออกเสียง : argon argon [it]
 • การออกเสียง : curium curium [en]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : boron boron [en]
 • การออกเสียง : polonium polonium [en]
 • การออกเสียง : hel hel [nl]
 • การออกเสียง : nickel nickel [en]
 • การออกเสียง : rhodium rhodium [en]
 • การออกเสียง : argento argento [it]
 • การออกเสียง : fermium fermium [en]
 • การออกเสียง : xenon xenon [en]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : rutherfordium rutherfordium [en]
 • การออกเสียง : actinium actinium [en]
 • การออกเสียง : terbium terbium [en]
 • การออกเสียง : strontium strontium [en]
 • การออกเสียง : wolframio wolframio [it]
 • การออกเสียง : iridium iridium [en]
 • การออกเสียง : hafnium hafnium [en]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : Germanio Germanio [eo]
 • การออกเสียง : samarium samarium [de]
 • การออกเสียง : holmium holmium [de]
 • การออกเสียง : selen selen [de]
 • การออกเสียง : protactinium protactinium [en]
 • การออกเสียง : germanium germanium [en]
 • การออกเสียง : berkelium berkelium [en]
 • การออกเสียง : thorium thorium [en]
 • การออกเสียง : vanadium vanadium [en]
 • การออกเสียง : darmstadtium darmstadtium [en]
 • การออกเสียง : francium francium [en]
 • การออกเสียง : yttrium yttrium [en]
 • การออกเสียง : Chromium Chromium [en]
 • การออกเสียง : rhenium rhenium [en]
 • การออกเสียง : erbium erbium [en]
 • การออกเสียง : californium californium [de]
 • การออกเสียง : meitnerium meitnerium [en]
 • การออกเสียง : thallium thallium [en]
 • การออกเสียง : osmium osmium [en]
 • การออกเสียง : ruthenium ruthenium [en]
 • การออกเสียง : barium barium [la]
 • การออกเสียง : radium radium [en]
 • การออกเสียง : thulium thulium [en]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : europium europium [de]
 • การออกเสียง : Deuterium Deuterium [en]
 • การออกเสียง : piombo piombo [it]
 • การออกเสียง : bismuto bismuto [es]
 • การออกเสียง : americium americium [de]
 • การออกเสียง : rubidium rubidium [en]
 • การออกเสียง : cloro cloro [it]
 • การออกเสียง : dubnium dubnium [en]
 • การออกเสียง : dysprosium dysprosium [en]
 • การออกเสียง : gadolinium gadolinium [en]
 • การออกเสียง : cadmium cadmium [en]
 • การออกเสียง : technetium technetium [en]
 • การออกเสียง : scandium scandium [en]
 • การออกเสียง : einsteinium einsteinium [de]
 • การออกเสียง : Chlor Chlor [de]
 • การออกเสียง : seaborgium seaborgium [en]
 • การออกเสียง : ytterbium ytterbium [en]
 • การออกเสียง : Blei Blei [de]
 • การออกเสียง : zirkonium zirkonium [de]
 • การออกเสียง : Kohlenstoff Kohlenstoff [de]
 • การออกเสียง : niob niob [de]
 • การออกเสียง : promethium promethium [en]
 • การออกเสียง : lutetium lutetium [en]
 • การออกเสียง : rare earth rare earth [en]
 • การออกเสียง : zirconium zirconium [en]
 • การออกเสียง : lawrencium lawrencium [de]
 • การออกเสียง : nobelium nobelium [de]
 • การออกเสียง : cobalto cobalto [pt]
 • การออกเสียง : halogens halogens [en]
 • การออกเสียง : cesium cesium [en]
 • การออกเสียง : cerium cerium [en]
 • การออกเสียง : azoto azoto [it]
 • การออกเสียง : cer cer [de]
 • การออกเสียง : rubidio rubidio [eo]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]