หมวดหมู่:

Elemento Quimico

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงElemento Quimico

 • การออกเสียง : níquel níquel [pt]
 • การออกเสียง : Germanio Germanio [eo]
 • การออกเสียง : cobalto cobalto [pt]
 • การออกเสียง : rubidio rubidio [eo]
 • การออกเสียง : Titanio Titanio [eo]
 • การออกเสียง : berkelio berkelio [it]
 • การออกเสียง : vanadio vanadio [eo]
 • การออกเสียง : niobio niobio [it]
 • การออกเสียง : praseodimio praseodimio [it]
 • การออกเสียง : torio torio [eo]
 • การออกเสียง : berílio berílio [pt]
 • การออกเสียง : lutecio lutecio [es]
 • การออกเสียง : iterbio iterbio [es]
 • การออกเสียง : erbio erbio [it]
 • การออกเสียง : fermio fermio [it]
 • การออกเสียง : einsteinio einsteinio [it]
 • การออกเสียง : americio americio [es]
 • การออกเสียง : nobelio nobelio [it]
 • การออกเสียง : selenio selenio [it]
 • การออกเสียง : Manganeso Manganeso [es]
 • การออกเสียง : gadolinio gadolinio [it]
 • การออกเสียง : neptunio neptunio [es]
 • การออกเสียง : mendelevio mendelevio [it]
 • การออกเสียง : Prometio Prometio [es]
 • การออกเสียง : chromo chromo [fr]
 • การออกเสียง : Holmio Holmio [es]
 • การออกเสียง : neodimio neodimio [it]
 • การออกเสียง : tulio tulio [eo]
 • การออกเสียง : europio europio [it]
 • การออกเสียง : disprosio disprosio [it]
 • การออกเสียง : protactinio protactinio [es]
 • การออกเสียง : californio californio [it]
 • การออกเสียง : Estroncio Estroncio [es]
 • การออกเสียง : plutonio plutonio [es]
 • การออกเสียง : Escandio Escandio [es]