หมวดหมู่:

elefante

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงelefante

  • การออกเสียง : elefante elefante [it]
  • การออกเสียง : mmm mmm [es]