หมวดหมู่:

electricity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงelectricity

 • การออกเสียง : earth earth [en]
 • การออกเสียง : frequency frequency [en]
 • การออกเสียง : current current [en]
 • การออกเสียง : secondary secondary [en]
 • การออกเสียง : Ohm's law Ohm's law [en]
 • การออกเสียง : Michael Faraday Michael Faraday [en]
 • การออกเสียง : Watt Watt [de]
 • การออกเสียง : AC/DC AC/DC [en]
 • การออกเสียง : volt volt [hu]
 • การออกเสียง : shocking shocking [en]
 • การออกเสียง : ampere ampere [en]
 • การออกเสียง : socket socket [en]
 • การออกเสียง : direct current direct current [en]
 • การออกเสียง : Panne Panne [de]
 • การออกเสียง : frequencies frequencies [en]
 • การออกเสียง : sockets sockets [en]
 • การออกเสียง : strøm strøm [da]
 • การออกเสียง : Gustav Kirchhoff Gustav Kirchhoff [de]
 • การออกเสียง : voltage voltage [en]
 • การออกเสียง : Ohm Ohm [de]
 • การออกเสียง : cortocircuito cortocircuito [es]
 • การออกเสียง : degauss degauss [en]
 • การออกเสียง : fusible fusible [fr]
 • การออกเสียง : étincelle étincelle [fr]
 • การออกเสียง : électricité statique électricité statique [fr]
 • การออกเสียง : circuital circuital [en]
 • การออกเสียง : electrode electrode [en]
 • การออกเสียง : ohmmeter ohmmeter [en]
 • การออกเสียง : stojan stojan [cs]
 • การออกเสียง : polyphase polyphase [en]
 • การออกเสียง : prąd jałowy prąd jałowy [pl]
 • การออกเสียง : farad farad [en]
 • การออกเสียง : dépanneur dépanneur [fr]
 • การออกเสียง : inductance inductance [en]
 • การออกเสียง : induction induction [en]
 • การออกเสียง : Transformator Transformator [de]
 • การออกเสียง : non-conductor non-conductor [en]
 • การออกเสียง : lead (connector) lead (connector) [en]
 • การออกเสียง : claquer claquer [fr]
 • การออกเสียง : rheostat rheostat [en]
 • การออกเสียง : fumée fumée [fr]
 • การออกเสียง : relays relays [en]
 • การออกเสียง : galvanic current galvanic current [en]
 • การออกเสียง : electrodynamometer electrodynamometer [en]
 • การออกเสียง : kilowatogodzina kilowatogodzina [pl]
 • การออกเสียง : photovoltaics photovoltaics [en]
 • การออกเสียง : Comed Comed [cy]
 • การออกเสียง : electromagnet electromagnet [en]
 • การออกเสียง : impedancja impedancja [pl]
 • การออกเสียง : rectifier rectifier [fr]
 • การออกเสียง : opposite poles opposite poles [en]
 • การออกเสียง : diagnostiquer diagnostiquer [fr]
 • การออกเสียง : sonner des fils sonner des fils [fr]
 • การออกเสียง : susceptance susceptance [fr]
 • การออกเสียง : hoogspanning hoogspanning [nl]
 • การออกเสียง : recherche de panne recherche de panne [fr]
 • การออกเสียง : fil grillé fil grillé [fr]
 • การออกเสียง : permittivity permittivity [en]
 • การออกเสียง : faux contact faux contact [fr]
 • การออกเสียง : ohmic ohmic [en]
 • การออกเสียง : mauvais contact mauvais contact [fr]
 • การออกเสียง : חשמל חשמל [he]
 • การออกเสียง : dépannage dépannage [fr]
 • การออกเสียง : بجلی بجلی [ur]
 • การออกเสียง : voltameter voltameter [en]
 • การออกเสียง : Seebeck-Effekt Seebeck-Effekt [de]
 • การออกเสียง : circuit ouvert circuit ouvert [fr]
 • การออกเสียง : panghibayo panghibayo [tl]
 • การออกเสียง : court-circuit court-circuit [fr]
 • การออกเสียง : Thévenin equivalent Thévenin equivalent [en]
 • การออกเสียง : megaomomierz megaomomierz [pl]
 • การออกเสียง : conductueur ohmique conductueur ohmique [fr]
 • การออกเสียง : elektriciteitsstekker elektriciteitsstekker [nl]
 • การออกเสียง : ferroelectricity ferroelectricity [en]
 • การออกเสียง : karkas karkas [pl]
 • การออกเสียง : panawit panawit [tl]
 • การออกเสียง : stroomsterkte stroomsterkte [nl]
 • การออกเสียง : dalas dalas [tl]
 • การออกเสียง : défaut d'isolement défaut d'isolement [fr]
 • การออกเสียง : wandcontactdoos wandcontactdoos [nl]
 • การออกเสียง : dagisikan dagisikan [tl]
 • การออกเสียง : overvoltage overvoltage [en]
 • การออกเสียง : plug in plug in [en]
 • การออกเสียง : tyrystor tyrystor [pl]
 • การออกเสียง : panghadlang panghadlang [tl]
 • การออกเสียง : piezoresistiv piezoresistiv [de]
 • การออกเสียง : Loi d'Ohm Loi d'Ohm [fr]
 • การออกเสียง : dagibalniing liboy dagibalniing liboy [tl]
 • การออกเสียง : indukujący indukujący [pl]
 • การออกเสียง : elektromagnetyczna elektromagnetyczna [pl]
 • การออกเสียง : wtyczka wtyczka [pl]
 • การออกเสียง : overpotential overpotential [en]
 • การออกเสียง : electromotive electromotive [en]
 • การออกเสียง : Monozelle Monozelle [de]
 • การออกเสียง : salikop salikop [tl]
 • การออกเสียง : stycznik stycznik [pl]
 • การออกเสียง : parasiter parasiter [fr]
 • การออกเสียง : τάση τάση [el]
 • การออกเสียง : curtcircuit curtcircuit [ca]
 • การออกเสียง : A-Betrieb A-Betrieb [de]