• การออกเสียงคำว่า דיודה דיודה [he]
 • การออกเสียงคำว่า multímetro multímetro [pt]
 • การออกเสียงคำว่า electrocución electrocución [es]
 • การออกเสียงคำว่า electricitât electricitât [fur]
 • การออกเสียงคำว่า adaptador adaptador [es]
 • การออกเสียงคำว่า electroquímica electroquímica [es]
 • การออกเสียงคำว่า diodo diodo [es]
 • การออกเสียงคำว่า autoinducción autoinducción [es]
 • การออกเสียงคำว่า termoeléctrica termoeléctrica [es]
 • การออกเสียงคำว่า microchip microchip [en]
 • การออกเสียงคำว่า pantógrafo pantógrafo [es]
 • การออกเสียงคำว่า regleta regleta [es]