หมวดหมู่:

Egipt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEgipt

  • การออกเสียง : egipskie egipskie [pl]
  • การออกเสียง : egiptolog egiptolog [pl]
  • การออกเสียง : Kleopatra Kleopatra [de]
  • การออกเสียง : Limoud Limoud [fr]
  • การออกเสียง : mameluccy mameluccy [pl]
  • การออกเสียง : Misr Misr [ku]
  • การออกเสียง : po Egipcie po Egipcie [pl]
  • การออกเสียง : w Egipcie w Egipcie [pl]