หมวดหมู่:

egg

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegg

 • การออกเสียง : yolk yolk [en]
 • การออกเสียง : salade Niçoise salade Niçoise [fr]
 • การออกเสียง : 卵 [ja]
 • การออกเสียง : albumen albumen [en]
 • การออกเสียง : żółtko żółtko [pl]
 • การออกเสียง : un œuf, des œufs un œuf, des œufs [fr]
 • การออกเสียง : telur telur [ro]
 • การออกเสียง : たまご たまご [ja]
 • การออกเสียง : ovetto ovetto [it]
 • การออกเสียง : tamago tamago [ja]
 • การออกเสียง : jajko jajko [pl]
 • การออกเสียง : ee ee [nl]
 • การออกเสียง : hak hak [tr]
 • การออกเสียง : öv öv [hu]
 • การออกเสียง : semioval semioval [en]
 • การออกเสียง : itlog itlog [tl]
 • การออกเสียง : electroglottography electroglottography [en]
 • การออกเสียง : heg heg [nl]
 • การออกเสียง : Crespéou Crespéou [fr]
 • การออกเสียง : αυγό αυγό [el]
 • การออกเสียง : kedgeree kedgeree [en]
 • การออกเสียง : qe qe [hmn]
 • การออกเสียง : komórka jajowa komórka jajowa [pl]
 • การออกเสียง : Igi Igi [yo]
 • การออกเสียง : spejlæg spejlæg [da]
 • การออกเสียง : अंडा अंडा [hi]
 • การออกเสียง : kiau kiau [tpi]
 • การออกเสียง : nen nen [ca]
 • การออกเสียง : αβγό αβγό [el]
 • การออกเสียง : αυγουλάκι αυγουλάκι [el]
 • การออกเสียง : αυγουλάρα αυγουλάρα [el]
 • การออกเสียง : tuxum tuxum [uz]
 • การออกเสียง : een ei hoort erbij een ei hoort erbij [nl]
 • การออกเสียง : yolks yolks [en]
 • การออกเสียง : uovu uovu [scn]
 • การออกเสียง : αυγόφετα αυγόφετα [el]
 • การออกเสียง : αυγίλα αυγίλα [el]
 • การออกเสียง : τσόφλι τσόφλι [el]
 • การออกเสียง : κρόκος κρόκος [el]
 • การออกเสียง : 鸡卵 鸡卵 [wuu]
 • การออกเสียง : ǂui ǂui [ngh]
 • การออกเสียง : αυγουλίλα αυγουλίλα [el]
 • การออกเสียง : egget egget [no]
 • การออกเสียง : jajkiem jajkiem [pl]
 • การออกเสียง : αυγοθήκη αυγοθήκη [el]
 • การออกเสียง : nitamago nitamago [ja]
 • การออกเสียง : 계랑 계랑 [ko]
 • การออกเสียง : تخممرغ تخممرغ [fa]
 • การออกเสียง : Cremovo Cremovo [it]
 • การออกเสียง : jajku jajku [pl]
 • การออกเสียง : Quakuho Quakuho [ti]
 • บันทึกการออกเสียง : telor telor [ind] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : oû [wa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mannik mannik [iu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : licandza licandza [ss] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : fua moa fua moa [sm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : eggi eggi [is | lg] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : diiaki diiaki [kmb] รอการออกเสียง