• การออกเสียงคำว่า Әҗем Әҗем [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Апанай Апанай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Әмирхан Әмирхан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бәйрәк Бәйрәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Багбостания Багбостания [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мөрия Мөрия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хилмия Хилмия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Рәсүлия Рәсүлия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Заһидия Заһидия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Тайибия Тайибия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хәсәния Хәсәния [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Госмания Госмания [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Гобәйдия Гобәйдия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Галия Галия [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Мөхәммәдия Мөхәммәдия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Зыңҗырлы Зыңҗырлы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Мотыйгия Мотыйгия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хөсәения Хөсәения [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Касыймия Касыймия [tt]
 • การออกเสียงคำว่า analfabetyzm analfabetyzm [pl]
 • การออกเสียงคำว่า hothousing hothousing [en]
 • การออกเสียงคำว่า Marc Prensky Marc Prensky [en]
 • การออกเสียงคำว่า спецшкола спецшкола [ru]
 • การออกเสียงคำว่า Tangokurs Tangokurs [de]
 • การออกเสียงคำว่า Sprachurlaub Sprachurlaub [de]
 • การออกเสียงคำว่า Selbstlernkurs Selbstlernkurs [de]
 • การออกเสียงคำว่า Lerntipp Lerntipp [de]
 • การออกเสียงคำว่า Internetkurs Internetkurs [de]
 • การออกเสียงคำว่า Französischkurs Französischkurs [de]
 • การออกเสียงคำว่า Business-Sprachkurs Business-Sprachkurs [de]