• การออกเสียงคำว่า arpese arpese [it]
 • การออกเสียงคำว่า giornello giornello [it]
 • การออกเสียงคำว่า campigiana campigiana [it]
 • การออกเสียงคำว่า tubatura tubatura [it]
 • การออกเสียงคำว่า colonna portante colonna portante [it]
 • การออกเสียงคำว่า mappe catastali mappe catastali [it]
 • การออกเสียงคำว่า contatore contatore [it]
 • การออกเสียงคำว่า catasto catasto [it]
 • การออกเสียงคำว่า quadro elettrico quadro elettrico [it]
 • การออกเสียงคำว่า salvavita salvavita [it]
 • การออกเสียงคำว่า imbiancare imbiancare [it]
 • การออกเสียงคำว่า riscaldamento centralizzato riscaldamento centralizzato [it]
 • การออกเสียงคำว่า piano regolatore piano regolatore [it]
 • การออกเสียงคำว่า teleriscaldamento teleriscaldamento [it]
 • การออกเสียงคำว่า impianto a gas impianto a gas [it]
 • การออกเสียงคำว่า piastrellare piastrellare [it]
 • การออกเสียงคำว่า incassare incassare [it]
 • การออกเสียงคำว่า vano a scomparsa vano a scomparsa [it]
 • การออกเสียงคำว่า stuccare stuccare [it]
 • การออกเสียงคำว่า fondamenta fondamenta [it]
 • การออกเสียงคำว่า impianto elettrico impianto elettrico [it]
 • การออกเสียงคำว่า terreno edificabile terreno edificabile [it]
 • การออกเสียงคำว่า metratura metratura [it]
 • การออกเสียงคำว่า superficie calpestabile superficie calpestabile [it]
 • การออกเสียงคำว่า cemento armato cemento armato [it]
 • การออกเสียงคำว่า muro portante muro portante [it]
 • การออกเสียงคำว่า riscaldamento termoautonomo riscaldamento termoautonomo [it]
 • การออกเสียงคำว่า cardine cardine [it]
 • การออกเสียงคำว่า doppi vetri doppi vetri [it]
 • การออกเสียงคำว่า stipite stipite [it]