หมวดหมู่:

edilizia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงedilizia

 • การออกเสียง : infisso infisso [it]
 • การออกเสียง : coibentazione coibentazione [it]
 • การออกเสียง : terrapieno terrapieno [it]
 • การออกเสียง : demolizione demolizione [it]
 • การออกเสียง : plinto plinto [es]
 • การออกเสียง : giunto giunto [it]
 • การออกเสียง : riscaldamento centralizzato riscaldamento centralizzato [it]
 • การออกเสียง : pannello a sandwich pannello a sandwich [it]
 • การออกเสียง : grigliato grigliato [it]
 • การออกเสียง : quadro elettrico quadro elettrico [it]
 • การออกเสียง : vuoto per pieno vuoto per pieno [it]
 • การออกเสียง : capannone capannone [it]
 • การออกเสียง : cordolo cordolo [it]
 • การออกเสียง : colonna portante colonna portante [it]
 • การออกเสียง : blocchiera blocchiera [it]
 • การออกเสียง : solaio solaio [it]
 • การออกเสียง : rivestimento murale rivestimento murale [it]
 • การออกเสียง : infissi infissi [it]
 • การออกเสียง : pannello in policarbonato pannello in policarbonato [it]
 • การออกเสียง : demolizione controllata demolizione controllata [it]
 • การออกเสียง : intercapedine intercapedine [it]
 • การออกเสียง : scavo scavo [it]
 • การออกเสียง : abbozzo abbozzo [it]
 • การออกเสียง : coltellato coltellato [it]
 • การออกเสียง : betoniera betoniera [it]
 • การออกเสียง : serbatoio idrico a torre serbatoio idrico a torre [it]
 • การออกเสียง : tramezzo tramezzo [it]
 • การออกเสียง : muro portante muro portante [it]
 • การออกเสียง : cemento a vista cemento a vista [it]
 • การออกเสียง : fondamenta fondamenta [it]
 • การออกเสียง : materiale isolante materiale isolante [it]
 • การออกเสียง : doppi vetri doppi vetri [it]
 • การออกเสียง : vano a scomparsa vano a scomparsa [it]
 • การออกเสียง : bocciarda bocciarda [it]
 • การออกเสียง : isolante termico isolante termico [it]
 • การออกเสียง : pannelli radianti pannelli radianti [it]
 • การออกเสียง : cardine cardine [it]
 • การออกเสียง : tensostruttura tensostruttura [it]
 • การออกเสียง : tubo pluviale tubo pluviale [it]
 • การออกเสียง : stabilitura stabilitura [it]
 • การออกเสียง : massetto massetto [it]
 • การออกเสียง : bocciardatura bocciardatura [it]
 • การออกเสียง : imbiancare imbiancare [it]
 • การออกเสียง : mappe catastali mappe catastali [it]
 • การออกเสียง : metratura metratura [it]
 • การออกเสียง : piastrellare piastrellare [it]
 • การออกเสียง : portanza portanza [it]
 • การออกเสียง : incassare incassare [it]
 • การออกเสียง : solaio in laterocemento solaio in laterocemento [it]
 • การออกเสียง : coppo coppo [it]
 • การออกเสียง : isodomia isodomia [it]
 • การออกเสียง : terreno edificabile terreno edificabile [it]
 • การออกเสียง : contatore contatore [it]
 • การออกเสียง : sagramatura sagramatura [it]
 • การออกเสียง : palo di fondazione palo di fondazione [it]
 • การออกเสียง : torrino piezometrico torrino piezometrico [it]
 • การออกเสียง : intervento edilizio intervento edilizio [it]
 • การออกเสียง : salvavita salvavita [it]
 • การออกเสียง : stipite stipite [it]
 • การออกเสียง : tamponatura tamponatura [it]
 • การออกเสียง : vespaio vespaio [it]
 • การออกเสียง : cemento armato cemento armato [it]
 • การออกเสียง : impianto elettrico impianto elettrico [it]
 • การออกเสียง : carotatrice carotatrice [it]
 • การออกเสียง : impianto a gas impianto a gas [it]
 • การออกเสียง : capriata capriata [it]
 • การออกเสียง : ecomostro ecomostro [it]
 • การออกเสียง : materiali cromogenici materiali cromogenici [it]
 • การออกเสียง : muratura muratura [it]
 • การออกเสียง : riscaldamento termoautonomo riscaldamento termoautonomo [it]
 • การออกเสียง : superficie calpestabile superficie calpestabile [it]
 • การออกเสียง : rasatura rasatura [it]
 • การออกเสียง : bocciardare bocciardare [it]
 • การออกเสียง : tubatura tubatura [it]
 • การออกเสียง : ignifugazione ignifugazione [it]
 • การออกเสียง : focolare focolare [it]
 • การออกเสียง : isolamento termico isolamento termico [it]
 • การออกเสียง : risega risega [it]
 • การออกเสียง : spicconatura spicconatura [it]
 • การออกเสียง : catasto catasto [it]
 • การออกเสียง : ingegneria edile ingegneria edile [it]
 • การออกเสียง : tramezzatura tramezzatura [it]
 • การออกเสียง : stuccare stuccare [it]
 • การออกเสียง : sottotetto sottotetto [it]
 • การออกเสียง : fondazioni fondazioni [it]
 • การออกเสียง : pannello divisorio pannello divisorio [it]
 • การออกเสียง : piano regolatore piano regolatore [it]
 • การออกเสียง : viminata viminata [it]
 • การออกเสียง : demolizione selettiva demolizione selettiva [it]
 • การออกเสียง : isolamento acustico isolamento acustico [it]
 • การออกเสียง : soletta soletta [it]
 • การออกเสียง : gabbione gabbione [it]
 • การออกเสียง : campigiana campigiana [it]
 • การออกเสียง : sito edilizio sito edilizio [it]
 • การออกเสียง : opera provvisionale opera provvisionale [it]
 • การออกเสียง : teleriscaldamento teleriscaldamento [it]
 • การออกเสียง : avambecco avambecco [it]
 • การออกเสียง : sostruzione sostruzione [it]
 • การออกเสียง : boiacca boiacca [it]
 • การออกเสียง : arpese arpese [it]