หมวดหมู่:

eccentric

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeccentric

  • การออกเสียง : Patrick Moore Patrick Moore [en]
  • การออกเสียง : Stróllicu Stróllicu [sc]
  • การออกเสียง : crackpot crackpot [en]
  • การออกเสียง : σαρακοστιάτικος σαρακοστιάτικος [el]
  • การออกเสียง : جھکّی جھکّی [ur]