หมวดหมู่:

dysphemism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdysphemism

 • การออกเสียง : Comida chatarra Comida chatarra [es]
 • การออกเสียง : bellaco bellaco [es]
 • การออกเสียง : cateto cateto [es]
 • การออกเสียง : Golfo Golfo [es]
 • การออกเสียง : fregata fregata [hr]
 • การออกเสียง : espichar espichar [es]
 • การออกเสียง : segurata segurata [es]
 • การออกเสียง : cagueta cagueta [es]
 • การออกเสียง : matasanos matasanos [es]
 • การออกเสียง : bareta bareta [pt]
 • การออกเสียง : comida basura comida basura [es]
 • การออกเสียง : poetastro poetastro [it]
 • การออกเสียง : gachupines gachupines [es]
 • การออกเสียง : chapetones chapetones [es]
 • การออกเสียง : taco de cáncer taco de cáncer [es]
 • การออกเสียง : sudaca sudaca [es]
 • การออกเสียง : colgar los tenis colgar los tenis [es]
 • การออกเสียง : árboles muertos árboles muertos [es]
 • การออกเสียง : cacharro (coche de lujo) cacharro (coche de lujo) [es]
 • การออกเสียง : entregar el equipo entregar el equipo [es]
 • การออกเสียง : leguleyo leguleyo [es]
 • การออกเสียง : caja tonta caja tonta [es]
 • การออกเสียง : negrata negrata [es]
 • การออกเสียง : vestir el paletó de madera vestir el paletó de madera [es]
 • การออกเสียง : camata camata [es]
 • การออกเสียง : charnegos charnegos [es]
 • การออกเสียง : maridillo maridillo [es]
 • การออกเสียง : estar criando malvas estar criando malvas [es]
 • การออกเสียง : maketos maketos [es]
 • การออกเสียง : culipardos culipardos [es]
 • การออกเสียง : chupasangre chupasangre [es]
 • การออกเสียง : jubileta jubileta [es]
 • การออกเสียง : churriegos churriegos [es]