หมวดหมู่:

dwelling

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdwelling

 • การออกเสียงคำว่า fare fare [it]
 • การออกเสียงคำว่า pisspot pisspot [en]
 • การออกเสียงคำว่า hermitage hermitage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ger ger [ro]
 • การออกเสียงคำว่า logis logis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า demeurer demeurer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 住居 (すまい) 住居 (すまい) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า demeure demeure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า crise du logement crise du logement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า manse manse [en]
 • การออกเสียงคำว่า 宿 (シュク) 宿 (シュク) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า logeur logeur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า déloger déloger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า loger loger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า se loger se loger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mieszkając mieszkając [pl]