• การออกเสียงคำว่า jari jari [fi]
 • การออกเสียงคำว่า skarlały skarlały [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Hefti Hefti [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þrár Þrár [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þráinn Þráinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þorinn Þorinn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Þekkur Þekkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Yngvi Yngvi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Víli Víli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vitur Vitur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Virvir Virvir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vindálfur Vindálfur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Vestri Vestri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Veigur Veigur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Svíur Svíur [is]
 • การออกเสียงคำว่า Suðri Suðri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skirvir Skirvir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Skáfiður Skáfiður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Reginn Reginn [is]
 • การออกเสียงคำว่า Ráðsviður Ráðsviður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nýráður Nýráður [is]
 • การออกเสียงคำว่า Norðri Norðri [is]
 • การออกเสียงคำว่า Niði Niði [is]
 • การออกเสียงคำว่า Nýi Nýi [is]
 • การออกเสียงคำว่า Náli Náli [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mótsognir Mótsognir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Mjöðvitnir Mjöðvitnir [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lóni Lóni [is]
 • การออกเสียงคำว่า Lofars Lofars [is]
 • การออกเสียงคำว่า Kíli Kíli [is]