หมวดหมู่:

dwarfs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdwarfs

 • การออกเสียง : jari jari [fi]
 • การออกเสียง : Fjalar Fjalar [is]
 • การออกเสียง : Yngvi Yngvi [is]
 • การออกเสียง : Frosti Frosti [is]
 • การออกเสียง : Finnur Finnur [is]
 • การออกเสียง : Reginn Reginn [is]
 • การออกเสียง : Gandálfur Gandálfur [is]
 • การออกเสียง : Virvir Virvir [is]
 • การออกเสียง : Þrár Þrár [is]
 • การออกเสียง : Víli Víli [is]
 • การออกเสียง : Án Án [is]
 • การออกเสียง : Hefti Hefti [is]
 • การออกเสียง : Bívör Bívör [is]
 • การออกเสียง : Frár Frár [is]
 • การออกเสียง : Ginnar Ginnar [is]
 • การออกเสียง : Haugspori Haugspori [is]
 • การออกเสียง : Fíli Fíli [is]
 • การออกเสียง : Hlévangur Hlévangur [is]
 • การออกเสียง : Náli Náli [is]
 • การออกเสียง : Austri Austri [is]
 • การออกเสียง : Glói Glói [is]
 • การออกเสียง : Þekkur Þekkur [is]
 • การออกเสียง : Frægur Frægur [is]
 • การออกเสียง : Eikinskjaldi Eikinskjaldi [is]
 • การออกเสียง : Þorinn Þorinn [is]
 • การออกเสียง : Skirvir Skirvir [is]
 • การออกเสียง : Kíli Kíli [is]
 • การออกเสียง : Svíur Svíur [is]
 • การออกเสียง : Niði Niði [is]
 • การออกเสียง : Ái Ái [is]
 • การออกเสียง : Veigur Veigur [is]
 • การออกเสียง : Fundinn Fundinn [is]
 • การออกเสียง : Þráinn Þráinn [is]
 • การออกเสียง : Nýi Nýi [is]
 • การออกเสียง : Vindálfur Vindálfur [is]
 • การออกเสียง : Hornbori Hornbori [is]
 • การออกเสียง : Mjöðvitnir Mjöðvitnir [is]
 • การออกเสียง : Vestri Vestri [is]
 • การออกเสียง : Ráðsviður Ráðsviður [is]
 • การออกเสียง : Suðri Suðri [is]
 • การออกเสียง : Lóni Lóni [is]
 • การออกเสียง : Mótsognir Mótsognir [is]
 • การออกเสียง : Skáfiður Skáfiður [is]
 • การออกเสียง : Norðri Norðri [is]
 • การออกเสียง : skarlały skarlały [pl]
 • การออกเสียง : Nýráður Nýráður [is]
 • การออกเสียง : Alþjófur Alþjófur [is]
 • การออกเสียง : Durinn Durinn [is]
 • การออกเสียง : Vitur Vitur [is]
 • การออกเสียง : Ánar Ánar [is]
 • การออกเสียง : Dólgþrasir Dólgþrasir [is]
 • การออกเสียง : Bávör Bávör [is]
 • การออกเสียง : Lofars Lofars [is]
 • การออกเสียง : Hannar Hannar [is]
 • การออกเสียง : Bömbur Bömbur [is]
 • การออกเสียง : Aurvangur Aurvangur [is]