หมวดหมู่:

dusigrosz

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdusigrosz

  • การออกเสียง : harpagon harpagon [pl]
  • การออกเสียง : kutwa kutwa [pl]
  • การออกเสียง : sknera sknera [pl]
  • การออกเสียง : sknerzyć sknerzyć [pl]
  • การออกเสียง : skąpiradło skąpiradło [pl]