หมวดหมู่:

duma pride

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงduma pride

  • การออกเสียง : niewysłowiona niewysłowiona [pl]
  • การออกเสียง : niewysłowieni niewysłowieni [pl]
  • การออกเสียง : niewysłowiony niewysłowiony [pl]