หมวดหมู่:

drunkard

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrunkard

 • การออกเสียง : lever le coude lever le coude [fr]
 • การออกเสียง : ivrogne ivrogne [fr]
 • การออกเสียง : picoler picoler [fr]
 • การออกเสียง : pilier de bar pilier de bar [fr]
 • การออกเสียง : bibassier bibassier [fr]
 • การออกเสียง : nietrzeźwość nietrzeźwość [pl]
 • การออกเสียง : pochetron pochetron [fr]
 • การออกเสียง : poivrot poivrot [fr]
 • การออกเสียง : lichetrogner lichetrogner [fr]
 • การออกเสียง : un pochard un pochard [fr]
 • การออกเสียง : bibard bibard [fr]
 • การออกเสียง : cuitard cuitard [fr]
 • การออกเสียง : sac-à-vin sac-à-vin [fr]
 • การออกเสียง : saoulot saoulot [fr]
 • การออกเสียง : alcolo alcolo [fr]
 • การออกเสียง : flahoolick flahoolick [en]