หมวดหมู่:

druk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdruk

 • การออกเสียง : książka
  książka [pl]
 • การออกเสียง : Kopie
  Kopie [de]
 • การออกเสียง : czytać
  czytać [pl]
 • การออกเสียง : §
  § [it]
 • การออกเสียง : kopia
  kopia [sv]
 • การออกเสียง : wklęsły
  wklęsły [pl]
 • การออกเสียง : drukarka
  drukarka [pl]
 • การออกเสียง : wklęsłodruk
  wklęsłodruk [pl]
 • การออกเสียง : wytłuszczony
  wytłuszczony [pl]
 • การออกเสียง : wydawnictwo
  wydawnictwo [pl]
 • การออกเสียง : drukarstwo
  drukarstwo [pl]
 • การออกเสียง : niewypełniony
  niewypełniony [pl]
 • การออกเสียง : pergamin
  pergamin [pl]
 • การออกเสียง : periodyk
  periodyk [pl]
 • การออกเสียง : petitem
  petitem [pl]
 • การออกเสียง : zarachowanie
  zarachowanie [pl]
 • การออกเสียง : w druku
  w druku [pl]