หมวดหมู่:

drug

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrug

 • การออกเสียง : pasta pasta [en]
 • การออกเสียง : paper paper [en]
 • การออกเสียง : Remdesivir Remdesivir [en]
 • การออกเสียง : gel gel [en]
 • การออกเสียง : acetaminophen acetaminophen [en]
 • การออกเสียง : paracetamol paracetamol [en]
 • การออกเสียง : pastilla pastilla [es]
 • การออกเสียง : vial vial [en]
 • การออกเสียง : cocaine cocaine [en]
 • การออกเสียง : elixir elixir [en]
 • การออกเสียง : hydroxychloroquine hydroxychloroquine [en]
 • การออกเสียง : diclofenac diclofenac [en]
 • การออกเสียง : aerosol aerosol [en]
 • การออกเสียง : crema crema [es]
 • การออกเสียง : ecstasy ecstasy [en]
 • การออกเสียง : vaginal vaginal [en]
 • การออกเสียง : tranquillizer tranquillizer [en]
 • การออกเสียง : talc talc [en]
 • การออกเสียง : Bol Bol [fr]
 • การออกเสียง : abilify abilify [en]
 • การออกเสียง : adrenalina adrenalina [es]
 • การออกเสียง : Glucophage Glucophage [de]
 • การออกเสียง : fluoxetine fluoxetine [en]
 • การออกเสียง : lumbar lumbar [en]
 • การออกเสียง : Phencyclidine Phencyclidine [en]
 • การออกเสียง : entactogen entactogen [en]
 • การออกเสียง : LSD LSD [en]
 • การออกเสียง : diltiazem diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : granulat granulat [de]
 • การออกเสียง : metoprolol metoprolol [pt]
 • การออกเสียง : sublingual sublingual [en]
 • การออกเสียง : propranolol propranolol [en]
 • การออกเสียง : bolus bolus [ro]
 • การออกเสียง : metronidazole metronidazole [en]
 • การออกเสียง : diazepam diazepam [en]
 • การออกเสียง : aspirina aspirina [it]
 • การออกเสียง : licor licor [pt]
 • การออกเสียง : Cialis Cialis [en]
 • การออกเสียง : lidocaine lidocaine [en]
 • การออกเสียง : acyclovir acyclovir [en]
 • การออกเสียง : pomada pomada [es]
 • การออกเสียง : Abciximab Abciximab [en]
 • การออกเสียง : xarop xarop [ca]
 • การออกเสียง : Aciclovir Aciclovir [de]
 • การออกเสียง : colina colina [es]
 • การออกเสียง : intramuscular intramuscular [en]
 • การออกเสียง : heroina heroina [pl]
 • การออกเสียง : nystatin nystatin [en]
 • การออกเสียง : prednisolone prednisolone [en]
 • การออกเสียง : theobromine theobromine [en]
 • การออกเสียง : versed versed [en]
 • การออกเสียง : vildagliptin vildagliptin [en]
 • การออกเสียง : liniment liniment [en]
 • การออกเสียง : Mirtazapine Mirtazapine [en]
 • การออกเสียง : clonazepam clonazepam [en]
 • การออกเสียง : lorazepam lorazepam [en]
 • การออกเสียง : Phenylephrine Phenylephrine [en]
 • การออกเสียง : acetona acetona [ca]
 • การออกเสียง : quercetin quercetin [en]
 • การออกเสียง : Metformin Metformin [en]
 • การออกเสียง : Levodopa Levodopa [pt]
 • การออกเสียง : Effexor Effexor [en]
 • การออกเสียง : аспирин аспирин [ru]
 • การออกเสียง : OxyContin OxyContin [en]
 • การออกเสียง : Testosterona Testosterona [pt]
 • การออกเสียง : teonanácatl teonanácatl [nah]
 • การออกเสียง : 抗生物質 抗生物質 [ja]
 • การออกเสียง : tintura tintura [pt]
 • การออกเสียง : fluorouracil fluorouracil [en]
 • การออกเสียง : tisana tisana [es]
 • การออกเสียง : parenteral parenteral [en]
 • การออกเสียง : Levonorgestrel Levonorgestrel [de]
 • การออกเสียง : misoprostol misoprostol [en]
 • การออกเสียง : fenol fenol [pt]
 • การออกเสียง : minoxidil minoxidil [pt]
 • การออกเสียง : Ambien Ambien [en]
 • การออกเสียง : chlorpheniramine maleate chlorpheniramine maleate [en]
 • การออกเสียง : estradiol estradiol [pt]
 • การออกเสียง : lyrica lyrica [ia]
 • การออกเสียง : bacitracin bacitracin [en]
 • การออกเสียง : Disulfiram Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : Temazepam Temazepam [de]
 • การออกเสียง : praziquantel praziquantel [pt]
 • การออกเสียง : Senna Senna [en]
 • การออกเสียง : cefadroxil cefadroxil [en]
 • การออกเสียง : rectal rectal [fr]
 • การออกเสียง : Amoxil Amoxil [en]
 • การออกเสียง : atenolol atenolol [en]
 • การออกเสียง : iode iode [fr]
 • การออกเสียง : saxagliptin saxagliptin [en]
 • การออกเสียง : Qsymia Qsymia [en]
 • การออกเสียง : mifepristone mifepristone [en]
 • การออกเสียง : gentamicina gentamicina [pt]
 • การออกเสียง : bupivacaine bupivacaine [en]
 • การออกเสียง : Duragesic Duragesic [en]
 • การออกเสียง : insulina insulina [pt]
 • การออกเสียง : buprenorfina buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : clindamicina clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : aspro aspro [fr]
 • การออกเสียง : remifentanil remifentanil [pt]