หมวดหมู่:

drug

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdrug

 • การออกเสียง : pasta
  pasta [en]
 • การออกเสียง : paper
  paper [en]
 • การออกเสียง : Remdesivir
  Remdesivir [en]
 • การออกเสียง : gel
  gel [en]
 • การออกเสียง : acetaminophen
  acetaminophen [en]
 • การออกเสียง : paracetamol
  paracetamol [en]
 • การออกเสียง : pastilla
  pastilla [es]
 • การออกเสียง : vial
  vial [en]
 • การออกเสียง : cocaine
  cocaine [en]
 • การออกเสียง : elixir
  elixir [en]
 • การออกเสียง : diclofenac
  diclofenac [en]
 • การออกเสียง : hydroxychloroquine
  hydroxychloroquine [en]
 • การออกเสียง : aerosol
  aerosol [en]
 • การออกเสียง : crema
  crema [es]
 • การออกเสียง : ecstasy
  ecstasy [en]
 • การออกเสียง : vaginal
  vaginal [en]
 • การออกเสียง : talc
  talc [en]
 • การออกเสียง : tranquillizer
  tranquillizer [en]
 • การออกเสียง : Bol
  Bol [fr]
 • การออกเสียง : abilify
  abilify [en]
 • การออกเสียง : Glucophage
  Glucophage [de]
 • การออกเสียง : adrenalina
  adrenalina [es]
 • การออกเสียง : fluoxetine
  fluoxetine [en]
 • การออกเสียง : lumbar
  lumbar [en]
 • การออกเสียง : Phencyclidine
  Phencyclidine [en]
 • การออกเสียง : entactogen
  entactogen [en]
 • การออกเสียง : LSD
  LSD [en]
 • การออกเสียง : diltiazem
  diltiazem [pt]
 • การออกเสียง : granulat
  granulat [de]
 • การออกเสียง : metoprolol
  metoprolol [pt]
 • การออกเสียง : propranolol
  propranolol [en]
 • การออกเสียง : sublingual
  sublingual [en]
 • การออกเสียง : metronidazole
  metronidazole [en]
 • การออกเสียง : bolus
  bolus [ro]
 • การออกเสียง : diazepam
  diazepam [en]
 • การออกเสียง : Cialis
  Cialis [en]
 • การออกเสียง : acyclovir
  acyclovir [en]
 • การออกเสียง : licor
  licor [pt]
 • การออกเสียง : aspirina
  aspirina [it]
 • การออกเสียง : lidocaine
  lidocaine [en]
 • การออกเสียง : pomada
  pomada [es]
 • การออกเสียง : Aciclovir
  Aciclovir [de]
 • การออกเสียง : xarop
  xarop [ca]
 • การออกเสียง : Abciximab
  Abciximab [en]
 • การออกเสียง : prednisolone
  prednisolone [en]
 • การออกเสียง : colina
  colina [es]
 • การออกเสียง : nystatin
  nystatin [en]
 • การออกเสียง : intramuscular
  intramuscular [en]
 • การออกเสียง : heroina
  heroina [pl]
 • การออกเสียง : theobromine
  theobromine [en]
 • การออกเสียง : vildagliptin
  vildagliptin [en]
 • การออกเสียง : Mirtazapine
  Mirtazapine [en]
 • การออกเสียง : versed
  versed [en]
 • การออกเสียง : liniment
  liniment [en]
 • การออกเสียง : lorazepam
  lorazepam [en]
 • การออกเสียง : clonazepam
  clonazepam [en]
 • การออกเสียง : Metformin
  Metformin [en]
 • การออกเสียง : Phenylephrine
  Phenylephrine [en]
 • การออกเสียง : quercetin
  quercetin [en]
 • การออกเสียง : acetona
  acetona [ca]
 • การออกเสียง : Levodopa
  Levodopa [pt]
 • การออกเสียง : Effexor
  Effexor [en]
 • การออกเสียง : teonanácatl
  teonanácatl [nah]
 • การออกเสียง : аспирин
  аспирин [ru]
 • การออกเสียง : OxyContin
  OxyContin [en]
 • การออกเสียง : Testosterona
  Testosterona [pt]
 • การออกเสียง : 抗生物質
  抗生物質 [ja]
 • การออกเสียง : tintura
  tintura [pt]
 • การออกเสียง : chlorpheniramine maleate
  chlorpheniramine maleate [en]
 • การออกเสียง : fluorouracil
  fluorouracil [en]
 • การออกเสียง : Levonorgestrel
  Levonorgestrel [de]
 • การออกเสียง : parenteral
  parenteral [en]
 • การออกเสียง : tisana
  tisana [es]
 • การออกเสียง : lyrica
  lyrica [ia]
 • การออกเสียง : minoxidil
  minoxidil [pt]
 • การออกเสียง : misoprostol
  misoprostol [en]
 • การออกเสียง : estradiol
  estradiol [pt]
 • การออกเสียง : fenol
  fenol [pt]
 • การออกเสียง : Ambien
  Ambien [en]
 • การออกเสียง : Disulfiram
  Disulfiram [en]
 • การออกเสียง : bacitracin
  bacitracin [en]
 • การออกเสียง : Temazepam
  Temazepam [de]
 • การออกเสียง : Senna
  Senna [en]
 • การออกเสียง : praziquantel
  praziquantel [pt]
 • การออกเสียง : cefadroxil
  cefadroxil [en]
 • การออกเสียง : atenolol
  atenolol [en]
 • การออกเสียง : rectal
  rectal [fr]
 • การออกเสียง : Qsymia
  Qsymia [en]
 • การออกเสียง : Amoxil
  Amoxil [en]
 • การออกเสียง : iode
  iode [fr]
 • การออกเสียง : saxagliptin
  saxagliptin [en]
 • การออกเสียง : bupivacaine
  bupivacaine [en]
 • การออกเสียง : mifepristone
  mifepristone [en]
 • การออกเสียง : Duragesic
  Duragesic [en]
 • การออกเสียง : gentamicina
  gentamicina [pt]
 • การออกเสียง : insulina
  insulina [pt]
 • การออกเสียง : buprenorfina
  buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : clindamicina
  clindamicina [pt]
 • การออกเสียง : mdma
  mdma [en]
 • การออกเสียง : aspro
  aspro [fr]