หมวดหมู่:

droghe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdroghe

 • การออกเสียง : cannabis cannabis [en]
 • การออกเสียง : droga droga [es]
 • การออกเสียง : anfetamina anfetamina [pt]
 • การออกเสียง : overdose overdose [en]
 • การออกเสียง : chinino chinino [it]
 • การออกเสียง : morfina morfina [es]
 • การออกเสียง : buprenorfina buprenorfina [pt]
 • การออกเสียง : atropina atropina [pt]
 • การออกเสียง : metilfenidato metilfenidato [pt]
 • การออกเสียง : efedrina efedrina [pt]
 • การออกเสียง : metanfetamina metanfetamina [it]
 • การออกเสียง : doxepina doxepina [pt]
 • การออกเสียง : oppio oppio [it]
 • การออกเสียง : metadone metadone [it]
 • การออกเสียง : cannabinoidi cannabinoidi [it]
 • การออกเสียง : mescalina mescalina [es]
 • การออกเสียง : amifenazolo amifenazolo [it]
 • การออกเสียง : solfato di protamina solfato di protamina [it]
 • การออกเสียง : acido ibotenico acido ibotenico [it]
 • การออกเสียง : coprina coprina [it]
 • การออกเสียง : adulterante adulterante [it]
 • การออกเสียง : sinigrina sinigrina [it]
 • การออกเสียง : narcotico narcotico [it]
 • การออกเสียง : muscarina muscarina [it]
 • การออกเสียง : glaucina glaucina [it]
 • การออกเสียง : etorfina etorfina [it]
 • การออกเสียง : benzilpiperazina benzilpiperazina [it]
 • การออกเสียง : naltrexone naltrexone [it]
 • การออกเสียง : neurolettico neurolettico [it]
 • การออกเสียง : senecina senecina [it]
 • การออกเสียง : cocaina cocaina [ia]
 • การออกเสียง : acetilcisteina acetilcisteina [it]
 • การออกเสียง : ergina ergina [it]
 • การออกเสียง : fenciclidina fenciclidina [it]
 • การออกเสียง : nitrito di amile nitrito di amile [it]
 • การออกเสียง : antiproibizionismo antiproibizionismo [it]
 • การออกเสียง : alcaloidi alcaloidi [it]
 • การออกเสียง : omatropina omatropina [it]
 • การออกเสียง : psilocibina psilocibina [it]
 • การออกเสียง : ketamina ketamina [it]
 • การออกเสียง : etanolo etanolo [it]
 • การออกเสียง : acido lisergico acido lisergico [it]
 • การออกเสียง : antidoto antidoto [it]
 • การออกเสียง : carbone attivo carbone attivo [it]
 • การออกเสียง : acepromazina acepromazina [it]
 • การออกเสียง : eroina eroina [it]
 • การออกเสียง : nitrito d'isobutile nitrito d'isobutile [it]
 • การออกเสียง : ossicodone ossicodone [it]
 • การออกเสียง : nebularina nebularina [it]
 • การออกเสียง : psilocina psilocina [it]
 • การออกเสียง : scopolamina scopolamina [it]
 • การออกเสียง : piperina piperina [it]