• การออกเสียงคำว่า مے کشی مے کشی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า zagrycha zagrycha [pl]
 • การออกเสียงคำว่า picie picie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า lemon squash lemon squash [en]
 • การออกเสียงคำว่า toast toast [en]
 • การออกเสียงคำว่า draughts draughts [en]
 • การออกเสียงคำว่า draught draught [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tee (masculine noun) Tee (masculine noun) [de]
 • การออกเสียงคำว่า cheers cheers [en]
 • การออกเสียงคำว่า подринкать подринкать [ru]
 • การออกเสียงคำว่า дёрнем дёрнем [ru]
 • การออกเสียงคำว่า побухать побухать [ru]
 • การออกเสียงคำว่า пьянку пьянку [ru]
 • การออกเสียงคำว่า бухнём бухнём [ru]
 • การออกเสียงคำว่า dryckenskap dryckenskap [sv]
 • การออกเสียงคำว่า άπιωτος άπιωτος [el]
 • การออกเสียงคำว่า يحتسي يحتسي [ar]
 • การออกเสียงคำว่า salut salut [fr]
 • การออกเสียงคำว่า teabreak teabreak [en]
 • การออกเสียงคำว่า glassware glassware [en]
 • การออกเสียงคำว่า Boire ou conduire Boire ou conduire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Un verre, ça va Un verre, ça va [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Un Ricard, sinon rien Un Ricard, sinon rien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dubo, Dubon, Dubonnet Dubo, Dubon, Dubonnet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pochtronner pochtronner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pochetronner pochetronner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า beuverie beuverie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pochtronnerie pochtronnerie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alcooliques anonymes alcooliques anonymes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า penchant pour l'alcool penchant pour l'alcool [fr]