หมวดหมู่:

dried

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdried

  • การออกเสียง : سُكھی سُكھی [ur]
  • การออกเสียง : séchées séchées [fr]
  • การออกเสียง : raisin raisin [fr]
  • การออกเสียง : sultana sultana [en]
  • การออกเสียง : չիր չիր [hy]
  • การออกเสียง : 乾燥 乾燥 [ja]