หมวดหมู่:

draka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdraka

  • การออกเสียง : mordobicie mordobicie [pl]
  • การออกเสียง : chryja chryja [pl]