• การออกเสียงคำว่า دروازه دروازه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า porta porta [it]
 • การออกเสียงคำว่า tawurt tawurt [kab]
 • การออกเสียงคำว่า puerta puerta [es]
 • การออกเสียงคำว่า odźwierny odźwierny [pl]
 • การออกเสียงคำว่า بَاب بَاب [ar]
 • การออกเสียงคำว่า Dür Dür [gsw]
 • การออกเสียงคำว่า portal portal [es]
 • การออกเสียงคำว่า pintô pintô [tl]
 • การออกเสียงคำว่า deure deure [oc]
 • การออกเสียงคำว่า postern postern [en]
 • การออกเสียงคำว่า däör däör [li]
 • การออกเสียงคำว่า درب درب [fa]
 • การออกเสียงคำว่า wziernik wziernik [pl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า olujji olujji [lg] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า דלת דלת [he]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dibitu dibitu [kmb] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sivalo sivalo [ss] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า duor duor [jam] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า dier dier [af]
 • การออกเสียงคำว่า درگا درگا [ku]
 • การออกเสียงคำว่า 戸 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า դուռ դուռ [hy]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isicabha isicabha [zu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ucango ucango [xh] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bunt bunt [de]
 • การออกเสียงคำว่า eshik eshik [uz]
 • การออกเสียงคำว่า gapy gapy [tk]
 • การออกเสียงคำว่า дар дар [ru]
 • การออกเสียงคำว่า dua dua [ms]