หมวดหมู่:

donner

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdonner

 • การออกเสียง : говорить
  говорить [ru]
 • การออกเสียง : даём
  даём [ru]
 • การออกเสียง : даёте
  даёте [ru]
 • การออกเสียง : даёшь
  даёшь [ru]
 • การออกเสียง : даю
  даю [ru]
 • การออกเสียง : дают
  дают [ru]
 • การออกเสียง : даёт
  даёт [ru]
 • การออกเสียง : дадут
  дадут [ru]
 • การออกเสียง : donnions
  donnions [fr]
 • การออกเสียง : elles donnassent
  elles donnassent [fr]
 • การออกเสียง : il donnât
  il donnât [fr]