หมวดหมู่:

dona

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdona

  • การออกเสียง : dona
    dona [ca]
  • การออกเสียง : ovari
    ovari [ca]