หมวดหมู่:

dona

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdona

  • การออกเสียง : dona dona [ca]
  • การออกเสียง : ovari ovari [ca]