หมวดหมู่:

do drzwi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdo drzwi

  • การออกเสียง : stukanie stukanie [pl]
  • การออกเสียง : podchodzić podchodzić [pl]
  • การออกเสียง : podejść podejść [pl]
  • การออกเสียง : walić walić [pl]