หมวดหมู่:

do

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdo

 • การออกเสียง : ban ban [en]
 • การออกเสียง : practise practise [en]
 • การออกเสียง : やる やる [ja]
 • การออกเสียง : actuate actuate [en]
 • การออกเสียง : dae dae [af]
 • การออกเสียง : עושה עושה [he]
 • การออกเสียง : dee dee [it]
 • การออกเสียง : עושים עושים [he]
 • การออกเสียง : do głowy do głowy [pl]
 • การออกเสียง : فَعَلَ فَعَلَ [ar]
 • การออกเสียง : do cioci do cioci [pl]
 • การออกเสียง : Ta ziemia do Polski należy, Ta ziemia do Polski należy, [pl]
 • การออกเสียง : od słowa do słowa od słowa do słowa [pl]
 • การออกเสียง : do utraty tchu do utraty tchu [pl]
 • การออกเสียง : Co do tego, to nie ma dwu zdań. Co do tego, to nie ma dwu zdań. [pl]
 • การออกเสียง : do pieca do pieca [pl]
 • การออกเสียง : zrobię zrobię [pl]
 • การออกเสียง : aramid aramid [ilo]
 • การออกเสียง : do pięciorga dzieci do pięciorga dzieci [pl]
 • การออกเสียง : do fryzjera do fryzjera [pl]
 • การออกเสียง : עוֹשָׂה עוֹשָׂה [he]
 • การออกเสียง : robimy robimy [pl]
 • การออกเสียง : do pokoju do pokoju [pl]
 • การออกเสียง : woła o pomstę do nieba woła o pomstę do nieba [pl]
 • การออกเสียง : ปฏิบัติ ปฏิบัติ [th]
 • การออกเสียง : do przystanku do przystanku [pl]
 • การออกเสียง : do czerwoności do czerwoności [pl]
 • การออกเสียง : do góry do góry [pl]
 • การออกเสียง : robię robię [pl]
 • การออกเสียง : נעשה נעשה [he]
 • การออกเสียง : Do jutra Do jutra [pl]
 • การออกเสียง : Do jutra! Do jutra! [pl]
 • การออกเสียง : rób rób [pl]
 • การออกเสียง : gör gör [sv]
 • การออกเสียง : do brzegu do brzegu [pl]
 • การออกเสียง : do pracy do pracy [pl]
 • การออกเสียง : szczoteczka do zębów szczoteczka do zębów [pl]
 • การออกเสียง : robią robią [pl]
 • การออกเสียง : do zdjęcia do zdjęcia [pl]
 • การออกเสียง : czyni czyni [pl]
 • การออกเสียง : do dnia dzisiejszego do dnia dzisiejszego [pl]
 • การออกเสียง : do drzwi do drzwi [pl]
 • การออกเสียง : dèan dèan [gd]
 • การออกเสียง : który pociąg jedzie do który pociąg jedzie do [pl]
 • การออกเสียง : do rzeki do rzeki [pl]
 • การออกเสียง : do czynu melioracyjnego do czynu melioracyjnego [pl]
 • การออกเสียง : aż do zwycięstwa aż do zwycięstwa [pl]
 • การออกเสียง : do mnie do mnie [pl]
 • การออกเสียง : do obróbki do obróbki [pl]
 • การออกเสียง : jak wół do karety jak wół do karety [pl]
 • การออกเสียง : z/do pewnej okolicy z/do pewnej okolicy [pl]
 • การออกเสียง : do dworca do dworca [pl]
 • การออกเสียง : od/do/ze sklepu od/do/ze sklepu [pl]
 • การออกเสียง : do szkoły do szkoły [pl]
 • การออกเสียง : gratulon gratulon [eo]
 • การออกเสียง : chodzić do kina chodzić do kina [pl]
 • การออกเสียง : do sprzedania do sprzedania [pl]
 • การออกเสียง : do walki do walki [pl]
 • การออกเสียง : robicie robicie [pl]
 • การออกเสียง : do środka do środka [pl]
 • การออกเสียง : z/do/spod Krakowskiego Przedmieścia z/do/spod Krakowskiego Przedmieścia [pl]
 • การออกเสียง : do odjazdu do odjazdu [pl]
 • การออกเสียง : do dzisiaj do dzisiaj [pl]
 • การออกเสียง : Jedźmy do Łodzi! Jedźmy do Łodzi! [pl]
 • การออกเสียง : od zwycięstwa do zwycięstwa od zwycięstwa do zwycięstwa [pl]
 • การออกเสียง : do cholery do cholery [pl]
 • การออกเสียง : do wierzei do wierzei [pl]
 • การออกเสียง : do roboty do roboty [pl]
 • การออกเสียง : dziadek do orzechów dziadek do orzechów [pl]
 • การออกเสียง : do Rosji do Rosji [pl]
 • การออกเสียง : do ciężarówek do ciężarówek [pl]
 • การออกเสียง : do kościoła do kościoła [pl]
 • การออกเสียง : do wyjścia do wyjścia [pl]
 • การออกเสียง : do piechoty do piechoty [pl]
 • การออกเสียง : do pięt do pięt [pl]
 • การออกเสียง : do Gliwic do Gliwic [pl]
 • การออกเสียง : o wpół do dziesiątej [o 9:30] o wpół do dziesiątej [o 9:30] [pl]
 • การออกเสียง : przywiązywać znaczenie do przywiązywać znaczenie do [pl]
 • การออกเสียง : do ćwierćfinału do ćwierćfinału [pl]
 • การออกเสียง : do lasu do lasu [pl]
 • การออกเสียง : do ulicy do ulicy [pl]
 • การออกเสียง : wykonawszy wykonawszy [pl]
 • การออกเสียง : do babci do babci [pl]
 • การออกเสียง : do picia do picia [pl]
 • การออกเสียง : Do którego numeru? Do którego numeru? [pl]
 • การออกเสียง : robiąc robiąc [pl]
 • การออกเสียง : do krwiobiegu do krwiobiegu [pl]
 • การออกเสียง : okulary do czytania okulary do czytania [pl]
 • การออกเสียง : zgłosić akces do zgłosić akces do [pl]
 • การออกเสียง : do nowego mieszkania do nowego mieszkania [pl]
 • การออกเสียง : do tamy do tamy [pl]
 • การออกเสียง : do książki do książki [pl]
 • การออกเสียง : do Niemiec do Niemiec [pl]
 • การออกเสียง : do XIII wieku do XIII wieku [pl]
 • การออกเสียง : do żywności do żywności [pl]
 • การออกเสียง : do Krakowa do Krakowa [pl]
 • การออกเสียง : do potoku do potoku [pl]
 • การออกเสียง : do głównego wejścia do głównego wejścia [pl]
 • การออกเสียง : Nie do uwierzenia! Nie do uwierzenia! [pl]
 • การออกเสียง : Przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do rzeczy. [pl]