หมวดหมู่:

DNA

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDNA

 • การออกเสียง : ácido desoxirribonucleico ácido desoxirribonucleico [es]
 • การออกเสียง : gene gene [en]
 • การออกเสียง : DNA DNA [en]
 • การออกเสียง : genes genes [en]
 • การออกเสียง : nucleotide nucleotide [it]
 • การออกเสียง : chromosome chromosome [en]
 • การออกเสียง : Human Genome Project Human Genome Project [en]
 • การออกเสียง : double helix double helix [en]
 • การออกเสียง : microarray microarray [en]
 • การออกเสียง : mitochondrion mitochondrion [en]
 • การออกเสียง : helix helix [en]
 • การออกเสียง : thymidine thymidine [en]
 • การออกเสียง : ADN ADN [fr]
 • การออกเสียง : James Watson James Watson [en]
 • การออกเสียง : transposon transposon [de]
 • การออกเสียง : homeobox homeobox [en]
 • การออกเสียง : Frederick Sanger Frederick Sanger [en]
 • การออกเสียง : Rosalind Franklin Rosalind Franklin [en]
 • การออกเสียง : homeoboxes homeoboxes [en]
 • การออกเสียง : Maurice Wilkins Maurice Wilkins [en]
 • การออกเสียง : Alec Jeffreys Alec Jeffreys [en]
 • การออกเสียง : Francis Crick Francis Crick [en]
 • การออกเสียง : γενετική γενετική [el]
 • การออกเสียง : полимераза полимераза [ru]
 • การออกเสียง : epigenome epigenome [en]
 • การออกเสียง : Fred Sanger Fred Sanger [en]
 • การออกเสียง : epigenomics epigenomics [en]
 • การออกเสียง : procaryotic procaryotic [en]
 • การออกเสียง : Leuzismus Leuzismus [de]
 • การออกเสียง : Delphine Boël Delphine Boël [nl]
 • การออกเสียง : دیوکسی ریبونو کلئیک دیوکسی ریبونو کلئیک [fa]
 • การออกเสียง : генотипирование генотипирование [ru]
 • การออกเสียง : deoksiribonukleinska kiselina deoksiribonukleinska kiselina [hr]
 • การออกเสียง : het gekloonde schaap Dolly het gekloonde schaap Dolly [nl]
 • การออกเสียง : CRISPR-cas-techniek CRISPR-cas-techniek [nl]
 • การออกเสียง : backstitching backstitching [en]
 • การออกเสียง : depurination depurination [en]
 • การออกเสียง : دئوکسی ریبونوکلئیک دئوکسی ریبونوکلئیک [fa]