หมวดหมู่:

djur

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdjur

 • การออกเสียง : Björn Björn [sv]
 • การออกเสียง : utter utter [en]
 • การออกเสียง : stare stare [en]
 • การออกเสียง : älg älg [sv]
 • การออกเสียง : större skogsmus större skogsmus [sv]
 • การออกเสียง : hjort hjort [sv]
 • การออกเสียง : mink mink [en]
 • การออกเสียง : kaja kaja [de]
 • การออกเสียง : Kanin Kanin [sv]
 • การออกเสียง : räv räv [sv]
 • การออกเสียง : sädesärla sädesärla [sv]
 • การออกเสียง : ejder ejder [sv]
 • การออกเสียง : större hackspett större hackspett [sv]
 • การออกเสียง : gärdsmyg gärdsmyg [sv]
 • การออกเสียง : kattunge kattunge [sv]
 • การออกเสียง : svartvit flugsnappare svartvit flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : gulsparv gulsparv [sv]
 • การออกเสียง : tobisgrissla tobisgrissla [sv]
 • การออกเสียง : fiskmås fiskmås [sv]
 • การออกเสียง : jak jak [pl]
 • การออกเสียง : storskrake storskrake [sv]
 • การออกเสียง : fladdermöss fladdermöss [sv]
 • การออกเสียง : större strandpipare större strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : hackspett hackspett [sv]
 • การออกเสียง : labb labb [sv]
 • การออกเสียง : ladusvala ladusvala [sv]
 • การออกเสียง : strömstare strömstare [sv]
 • การออกเสียง : mindre flugsnappare mindre flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : bäver bäver [sv]
 • การออกเสียง : strandskata strandskata [sv]
 • การออกเสียง : korp korp [sv]
 • การออกเสียง : gravand gravand [sv]
 • การออกเสียง : trädkrypare trädkrypare [sv]
 • การออกเสียง : hermelin hermelin [sv]
 • การออกเสียง : sorkar sorkar [sv]
 • การออกเสียง : enkelbeckasin enkelbeckasin [sv]
 • การออกเสียง : sånglärka sånglärka [sv]
 • การออกเสียง : dovhjort dovhjort [sv]
 • การออกเสียง : sparvhök sparvhök [sv]
 • การออกเสียง : rörsångare rörsångare [sv]
 • การออกเสียง : pantersnigel pantersnigel [sv]
 • การออกเสียง : silltrut silltrut [sv]
 • การออกเสียง : blåmes blåmes [sv]
 • การออกเสียง : pilfink pilfink [sv]
 • การออกเสียง : kräfta kräfta [sv]
 • การออกเสียง : stenskvätta stenskvätta [sv]
 • การออกเสียง : domherre domherre [sv]
 • การออกเสียง : havskatt havskatt [sv]
 • การออกเสียง : gök gök [sv]
 • การออกเสียง : grönfink grönfink [tr]
 • การออกเสียง : flodkräfta flodkräfta [sv]
 • การออกเสียง : sidensvans sidensvans [sv]
 • การออกเสียง : stor fladdermus stor fladdermus [sv]
 • การออกเสียง : honungsbi honungsbi [sv]
 • การออกเสียง : vanlig näbbmus vanlig näbbmus [sv]
 • การออกเสียง : ödla ödla [sv]
 • การออกเสียง : fisktärna fisktärna [sv]
 • การออกเสียง : kungsfågel kungsfågel [sv]
 • การออกเสียง : lövsångare lövsångare [sv]
 • การออกเสียง : storskarv storskarv [sv]
 • การออกเสียง : sothöna sothöna [sv]
 • การออกเสียง : mindre strandpipare mindre strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : svarthätta svarthätta [sv]
 • การออกเสียง : rödstjärt rödstjärt [sv]
 • การออกเสียง : tretåig hackspett tretåig hackspett [sv]
 • การออกเสียง : spillkråka spillkråka [sv]
 • การออกเสียง : knubbsäl knubbsäl [sv]
 • การออกเสียง : kronhjort kronhjort [sv]
 • การออกเสียง : strandsnäcka strandsnäcka [sv]
 • การออกเสียง : ekorre ekorre [sv]
 • การออกเสียง : varg varg [hu]
 • การออกเสียง : kanadagås kanadagås [sv]
 • การออกเสียง : husfluga husfluga [sv]
 • การออกเสียง : råtta råtta [sv]
 • การออกเสียง : hussvala hussvala [sv]
 • การออกเสียง : gråtrut gråtrut [sv]
 • การออกเสียง : grönsångare grönsångare [sv]
 • การออกเสียง : tofsvipa tofsvipa [sv]
 • การออกเสียง : järv järv [sv]
 • การออกเสียง : flugsnappare flugsnappare [sv]
 • การออกเสียง : nattskärra nattskärra [sv]
 • การออกเสียง : fjällräv fjällräv [sv]
 • การออกเสียง : stinkpadda stinkpadda [sv]
 • การออกเสียง : strandpipare strandpipare [sv]
 • การออกเสียง : rödräv rödräv [sv]
 • การออกเสียง : skogsmus skogsmus [sv]
 • การออกเสียง : skogsödla skogsödla [sv]
 • การออกเสียง : knipa knipa [sv]
 • การออกเสียง : tordyvel tordyvel [sv]
 • การออกเสียง : häst häst [sv]
 • การออกเสียง : trädgårdssnäcka trädgårdssnäcka [sv]
 • การออกเสียง : svart rödstjärt svart rödstjärt [sv]
 • การออกเสียง : trast trast [sv]
 • การออกเสียง : mindre hackspett mindre hackspett [sv]
 • การออกเสียง : koně koně [cs]
 • การออกเสียง : fladdermus fladdermus [sv]
 • การออกเสียง : nötväcka nötväcka [sv]
 • การออกเสียง : näbbmus näbbmus [sv]
 • การออกเสียง : drillsnäppa drillsnäppa [sv]
 • การออกเสียง : berguv berguv [sv]