หมวดหมู่:

divers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdivers

 • การออกเสียง : eat eat [en]
 • การออกเสียง : test test [en]
 • การออกเสียง : narguilé narguilé [pt]
 • การออกเสียง : chasse sous-marine chasse sous-marine [fr]
 • การออกเสียง : oursin oursin [fr]
 • การออกเสียง : gonfler gonfler [fr]
 • การออกเสียง : bloc bloc [en]
 • การออกเสียง : dans le bleu dans le bleu [fr]
 • การออกเสียง : bouteille de plongée bouteille de plongée [fr]
 • การออกเสียง : homme-grenouille homme-grenouille [fr]
 • การออกเสียง : Le Grand Bleu Le Grand Bleu [fr]
 • การออกเสียง : caisson de décompression caisson de décompression [fr]
 • การออกเสียง : ceinture plombée ceinture plombée [fr]
 • การออกเสียง : aquatique aquatique [fr]
 • การออกเสียง : Hyperventilation Hyperventilation [de]
 • การออกเสียง : profondimètre profondimètre [fr]
 • การออกเสียง : capeler capeler [fr]
 • การออกเสียง : narcose narcose [pt]
 • การออกเสียง : poignard poignard [fr]
 • การออกเสียง : direct-system direct-system [fr]
 • การออกเสียง : peau de requin peau de requin [fr]
 • การออกเสียง : détendeur deux étages détendeur deux étages [fr]
 • การออกเสียง : scaphandre scaphandre [fr]
 • การออกเสียง : cloche à plongeur cloche à plongeur [fr]
 • การออกเสียง : épave épave [fr]
 • การออกเสียง : remontée en ballon remontée en ballon [fr]
 • การออกเสียง : ré-épreuve ré-épreuve [fr]
 • การออกเสียง : Le Monde du Silence Le Monde du Silence [fr]
 • การออกเสียง : décompresser décompresser [fr]
 • การออกเสียง : signes de plongée signes de plongée [fr]
 • การออกเสียง : coulée coulée [fr]
 • การออกเสียง : palier de décompression palier de décompression [fr]
 • การออกเสียง : trompe d’Eustache trompe d’Eustache [fr]
 • การออกเสียง : le Commandant Cousteau le Commandant Cousteau [fr]
 • การออกเสียง : subaquatique subaquatique [fr]
 • การออกเสียง : serre-file serre-file [fr]
 • การออกเสียง : la Calypso la Calypso [fr]
 • การออกเสียง : bitturé bitturé [fr]
 • การออกเสียง : trimix trimix [fr]
 • การออกเสียง : soucoupe plongeante soucoupe plongeante [fr]
 • การออกเสียง : compresseur compresseur [fr]
 • การออกเสียง : coup de ventouse coup de ventouse [fr]
 • การออกเสียง : scaphandre rigide scaphandre rigide [fr]
 • การออกเสียง : tympans tympans [fr]
 • การออกเสียง : barotraumatismes barotraumatismes [fr]
 • การออกเสียง : scaphandrier scaphandrier [fr]
 • การออกเสียง : nitrox nitrox [fr]
 • การออกเสียง : chef de palanquée chef de palanquée [fr]
 • การออกเสียง : scaphandre à casque scaphandre à casque [fr]
 • การออกเสียง : manoeuvre de Valsalva manoeuvre de Valsalva [fr]
 • การออกเสียง : chasse à trou chasse à trou [fr]
 • การออกเสียง : arbalète arbalète [fr]
 • การออกเสียง : pied-lourd pied-lourd [fr]
 • การออกเสียง : héliox héliox [fr]
 • การออกเสียง : la Spirotechnique la Spirotechnique [fr]
 • การออกเสียง : plongeur autonome plongeur autonome [fr]
 • การออกเสียง : mélange respiratoire mélange respiratoire [fr]
 • การออกเสียง : embolie gazeuse embolie gazeuse [fr]
 • การออกเสียง : chasse à l'indienne chasse à l'indienne [fr]
 • การออกเสียง : accident de plongée accident de plongée [fr]
 • การออกเสียง : bulles circulantes bulles circulantes [fr]
 • การออกเสียง : accident de décompression accident de décompression [fr]
 • การออกเสียง : vertige alterno-barique vertige alterno-barique [fr]
 • การออกเสียง : tables de plongée tables de plongée [fr]
 • การออกเสียง : aquaticité aquaticité [fr]
 • การออกเสียง : plongeur de combat plongeur de combat [fr]
 • การออกเสียง : décapeler décapeler [fr]
 • การออกเสียง : Fenzy Fenzy [fr]
 • การออกเสียง : agachon agachon [fr]
 • การออกเสียง : hyperventiler hyperventiler [fr]
 • การออกเสียง : plongée à l'hélium plongée à l'hélium [fr]
 • การออกเสียง : biture biture [fr]
 • การออกเสียง : Philippe Tailliez Philippe Tailliez [fr]
 • การออกเสียง : ivresse des profondeurs ivresse des profondeurs [fr]
 • การออกเสียง : palanquée palanquée [fr]
 • การออกเสียง : néoprène néoprène [fr]