• การออกเสียงคำว่า گہری کھائی گہری کھائی [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ʻauwai ʻauwai [haw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ʻauwaha ʻauwaha [haw] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า porzucił porzucił [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 도랑 도랑 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า rowy rowy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า rów rów [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Wassergraben Wassergraben [de]
 • การออกเสียงคำว่า drenować drenować [pl]
 • การออกเสียงคำว่า שם עצם) תעלה) שם עצם) תעלה) [he]
 • การออกเสียงคำว่า ha-ha (noun) ha-ha (noun) [en]
 • การออกเสียงคำว่า ajo ajo [es]
 • การออกเสียงคำว่า fleet fleet [en]
 • การออกเสียงคำว่า foz foz [gl]
 • การออกเสียงคำว่า χαντάκι χαντάκι [el]
 • การออกเสียงคำว่า grøft grøft [da]
 • การออกเสียงคำว่า fosaĵo fosaĵo [eo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hataq hataq [so] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า lubaki lubaki [eu]
 • การออกเสียงคำว่า baach baach [lb]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lengope lengope [st] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tsilɔ tsilɔ [ee] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า คลอง คลอง [th]
 • การออกเสียงคำว่า foss foss [no]
 • การออกเสียงคำว่า gandòla gandòla [oc]
 • การออกเสียงคำว่า goronga goronga [sn]
 • การออกเสียงคำว่า ubide ubide [eu]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า touflez touflez [br] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า akalojtli akalojtli [nah] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า роў роў [be]