หมวดหมู่:

displays

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdisplays

 • การออกเสียง : E Ink E Ink [en]
 • การออกเสียง : LCD LCD [en]
 • การออกเสียง : plumage plumage [en]
 • การออกเสียง : light-emitting light-emitting [en]
 • การออกเสียง : 1024 1024 [en]
 • การออกเสียง : daiza daiza [ja]
 • การออกเสียง : Super AMOLED Super AMOLED [en]
 • การออกเสียง : 1080p-capable 1080p-capable [en]
 • การออกเสียง : interlace interlace [en]
 • การออกเสียง : 768 768 [en]
 • การออกเสียง : َنُمُود َنُمُود [ur]