หมวดหมู่:

diseases

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiseases

 • การออกเสียง : rabies rabies [en]
 • การออกเสียง : rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis [en]
 • การออกเสียง : Delirium Tremens Delirium Tremens [en]
 • การออกเสียง : Nephrolithiasis Nephrolithiasis [en]
 • การออกเสียง : polio polio [en]
 • การออกเสียง : hernia hernia [en]
 • การออกเสียง : abdominal hernia abdominal hernia [en]
 • การออกเสียง : leptospirosis leptospirosis [en]
 • การออกเสียง : gonorrea gonorrea [es]
 • การออกเสียง : smallpox smallpox [en]
 • การออกเสียง : Heart Attack Heart Attack [en]
 • การออกเสียง : sinusitis sinusitis [en]
 • การออกเสียง : genital herpes genital herpes [en]
 • การออกเสียง : Lewy body Lewy body [en]
 • การออกเสียง : botulism botulism [en]
 • การออกเสียง : Ulcerative colitis Ulcerative colitis [en]
 • การออกเสียง : toxoplasma gondii toxoplasma gondii [en]
 • การออกเสียง : scurvy scurvy [en]
 • การออกเสียง : Rheumatic fever Rheumatic fever [en]
 • การออกเสียง : Bubonic plague Bubonic plague [en]
 • การออกเสียง : glaucoma glaucoma [es]
 • การออกเสียง : sclerotic sclerotic [en]
 • การออกเสียง : fracture fracture [en]
 • การออกเสียง : Creutzfeldt-Jakob Creutzfeldt-Jakob [en]
 • การออกเสียง : multiple sclerosis multiple sclerosis [en]
 • การออกเสียง : Typhoid fever Typhoid fever [en]
 • การออกเสียง : epidemia epidemia [pt]
 • การออกเสียง : lupus erythematosus lupus erythematosus [en]
 • การออกเสียง : theophylline theophylline [en]
 • การออกเสียง : Ébola Ébola [es]
 • การออกเสียง : arteriosclerosis arteriosclerosis [en]
 • การออกเสียง : pulmonary embolism pulmonary embolism [en]
 • การออกเสียง : Lyme disease Lyme disease [en]
 • การออกเสียง : myeloma myeloma [en]
 • การออกเสียง : delirious delirious [en]
 • การออกเสียง : neutropenia neutropenia [pt]
 • การออกเสียง : Scarlet fever Scarlet fever [en]
 • การออกเสียง : dropsy dropsy [en]
 • การออกเสียง : delirium delirium [la]
 • การออกเสียง : distemper distemper [en]
 • การออกเสียง : colitis colitis [en]
 • การออกเสียง : phenylketonurics phenylketonurics [en]
 • การออกเสียง : Scrapie Scrapie [en]
 • การออกเสียง : Urolithiasis Urolithiasis [en]
 • การออกเสียง : Meniere's disease Meniere's disease [en]
 • การออกเสียง : meningitides meningitides [en]
 • การออกเสียง : pelvic inflammatory disease pelvic inflammatory disease [en]
 • การออกเสียง : roundworms roundworms [en]
 • การออกเสียง : SARS SARS [de]
 • การออกเสียง : multiple myeloma multiple myeloma [en]
 • การออกเสียง : Osteoarthritis Osteoarthritis [en]
 • การออกเสียง : Peritonitis Peritonitis [en]
 • การออกเสียง : Aedes albopictus Aedes albopictus [la]
 • การออกเสียง : heartworms heartworms [en]
 • การออกเสียง : trichomoniasis trichomoniasis [en]
 • การออกเสียง : pheochromocytoma pheochromocytoma [en]
 • การออกเสียง : Goitre Goitre [en]
 • การออกเสียง : myoma myoma [en]
 • การออกเสียง : Rathke cleft cyst Rathke cleft cyst [en]
 • การออกเสียง : Interstitial cystitis Interstitial cystitis [en]
 • การออกเสียง : strep throat strep throat [en]
 • การออกเสียง : neuritis neuritis [en]
 • การออกเสียง : Viral fever Viral fever [en]
 • การออกเสียง : steatosis steatosis [en]
 • การออกเสียง : COPD COPD [en]
 • การออกเสียง : gonorrhea gonorrhea [en]
 • การออกเสียง : mononucleosi mononucleosi [it]
 • การออกเสียง : Common cold Common cold [en]
 • การออกเสียง : Crohn's Crohn's [en]
 • การออกเสียง : 복막염 복막염 [ko]
 • การออกเสียง : chitin oligosaccharide chitin oligosaccharide [en]
 • การออกเสียง : parvovirus parvovirus [en]
 • การออกเสียง : Pellegrini-Stieda Pellegrini-Stieda [it]
 • การออกเสียง : Parkinson's disease Parkinson's disease [en]
 • การออกเสียง : Tay-Sachs disease Tay-Sachs disease [en]
 • การออกเสียง : الإيدز الإيدز [ar]
 • การออกเสียง : Huntington's disease Huntington's disease [en]
 • การออกเสียง : Myoclonus Myoclonus [en]
 • การออกเสียง : الإسهال الإسهال [ar]
 • การออกเสียง : Hypermetropia Hypermetropia [en]
 • การออกเสียง : lymphoma lymphoma [en]
 • การออกเสียง : Salmonellosis Salmonellosis [en]
 • การออกเสียง : diverticulitis diverticulitis [en]
 • การออกเสียง : Thymoma Thymoma [en]
 • การออกเสียง : ptomaine ptomaine [en]
 • การออกเสียง : Athetosis Athetosis [en]
 • การออกเสียง : schizencephaly schizencephaly [en]
 • การออกเสียง : lymphogranuloma venereum lymphogranuloma venereum [en]
 • การออกเสียง : الحوَل الحوَل [ar]
 • การออกเสียง : rakovina rakovina [cs]
 • การออกเสียง : βλεννόρροια βλεννόρροια [el]
 • การออกเสียง : epidemy epidemy [en]
 • การออกเสียง : متلازمة داون متلازمة داون [ar]
 • การออกเสียง : أستيجماتيزم أستيجماتيزم [ar]
 • การออกเสียง : blastomycosis blastomycosis [en]
 • การออกเสียง : έρπης έρπης [el]
 • การออกเสียง : Congestive heart disease Congestive heart disease [en]
 • การออกเสียง : مرض السكري مرض السكري [ar]
 • การออกเสียง : κυάμωση κυάμωση [el]
 • การออกเสียง : hookworms hookworms [en]