หมวดหมู่:

discovery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiscovery

 • การออกเสียง : Bildungsroman Bildungsroman [de]
 • การออกเสียง : Alexander Fleming Alexander Fleming [en]
 • การออกเสียง : graphene graphene [en]
 • การออกเสียง : enlighten enlighten [en]
 • การออกเสียง : William Herschel William Herschel [en]
 • การออกเสียง : reverse engineering reverse engineering [en]
 • การออกเสียง : James Watson James Watson [en]
 • การออกเสียง : Revelations Revelations [en]
 • การออกเสียง : Francis Crick Francis Crick [en]
 • การออกเสียง : turn-up (noun) turn-up (noun) [en]
 • การออกเสียง : دریافت دریافت [fa]
 • การออกเสียง : heuretics heuretics [en]
 • การออกเสียง : graphane graphane [en]
 • การออกเสียง : könnuður könnuður [is]
 • การออกเสียง : gold mine gold mine [en]
 • การออกเสียง : Krzysztof Kolumb Krzysztof Kolumb [pl]
 • การออกเสียง : keşif keşif [tr]
 • การออกเสียง : odnalezienie odnalezienie [pl]
 • การออกเสียง : znalezieniu znalezieniu [pl]
 • การออกเสียง : pronalazak pronalazak [hr]