หมวดหมู่:

directions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdirections

 • การออกเสียง : jug jug [en]
 • การออกเสียง : 西 西 [ja]
 • การออกเสียง : izquierda izquierda [es]
 • การออกเสียง : 北 [ja]
 • การออกเสียง : 東 [ja]
 • การออกเสียง : renseignements renseignements [fr]
 • การออกเสียง : 南 [ja]
 • การออกเสียง : 東西南北 東西南北 [ja]
 • การออกเสียง : 東西 東西 [ja]
 • การออกเสียง : bloque bloque [fr]
 • การออกเสียง : 西北 西北 [ja]
 • การออกเสียง : trending trending [en]
 • การออกเสียง : widdershins widdershins [en]
 • การออกเสียง : 北西 北西 [ja]
 • การออกเสียง : söder söder [sv]
 • การออกเสียง : venstre venstre [da]
 • การออกเสียง : 南西 南西 [ja]
 • การออกเสียง : 南東 南東 [ja]
 • การออกเสียง : Latricières-Chambertin Latricières-Chambertin [fr]
 • การออกเสียง : 南北 南北 [ja]
 • การออกเสียง : høyre høyre [no]
 • การออกเสียง : 西南 西南 [zh]
 • การออกเสียง : 東北 東北 [ja]
 • การออกเสียง : chwith chwith [cy]
 • การออกเสียง : چقدر دور است؟ چقدر دور است؟ [fa]
 • การออกเสียง : 東南 東南 [ja]
 • การออกเสียง : sâwanohk sâwanohk [cr]
 • การออกเสียง : üleval üleval [et]
 • การออกเสียง : kîwêtinohk kîwêtinohk [cr]
 • การออกเสียง : کدام طرف است؟ کدام طرف است؟ [fa]
 • การออกเสียง : către către [ro]
 • การออกเสียง : 南南西 南南西 [ja]
 • การออกเสียง : 北北西 北北西 [ja]
 • การออกเสียง : sjever sjever [hr]
 • การออกเสียง : بائیں بائیں [ur]
 • การออกเสียง : 西北西 西北西 [ja]
 • การออกเสียง : مقابل روبرو مقابل روبرو [fa]
 • การออกเสียง : nordväst nordväst [sv]
 • การออกเสียง : அடியில் அடியில் [ta]
 • การออกเสียง : âpihtâ-kîsikanohk âpihtâ-kîsikanohk [cr]
 • การออกเสียง : 東北東 東北東 [ja]
 • การออกเสียง : zapad zapad [hr]
 • การออกเสียง : به تاکسی احتیاج دارم به تاکسی احتیاج دارم [fa]
 • การออกเสียง : تعلیمات تعلیمات [fa]
 • การออกเสียง : 北北東 北北東 [ja]
 • การออกเสียง : 方角 方角 [ja]
 • การออกเสียง : کجاست کجاست [fa]
 • การออกเสียง : kîwêtin kîwêtin [cr]
 • การออกเสียง : sydöst sydöst [sv]
 • การออกเสียง : norr norr [sv]
 • การออกเสียง : yönler yönler [tr]
 • การออกเสียง : 北東 北東 [ja]
 • การออกเสียง : wâpanohk wâpanohk [cr]
 • การออกเสียง : 西南西 西南西 [ja]
 • การออกเสียง : tortional tortional [en]
 • การออกเสียง : sydväst sydväst [sv]
 • การออกเสียง : rerouted rerouted [en]
 • การออกเสียง : nakahpêhanohk nakahpêhanohk [cr]
 • การออกเสียง : two-way two-way [en]
 • การออกเสียง : istok istok [hr]
 • การออกเสียง : 편 [ko]
 • การออกเสียง : q.v. q.v. [en]
 • การออกเสียง : ข้างซ้าย ข้างซ้าย [th]
 • การออกเสียง : zpátky zpátky [cs]
 • การออกเสียง : 南南東 南南東 [ja]
 • การออกเสียง : 掉头走 掉头走 [zh]
 • การออกเสียง : ข้างขวา ข้างขวา [th]
 • การออกเสียง : الاتجاهين الاتجاهين [ar]
 • การออกเสียง : 東南東 東南東 [ja]
 • การออกเสียง : portołan portołan [vec]
 • การออกเสียง : כיוונים כיוונים [he]
 • การออกเสียง : مغربی مغربی [ur]
 • การออกเสียง : Pirot Pirot [sr]
 • การออกเสียง : trái trái [vi]
 • การออกเสียง : quẹo trái quẹo trái [vi]
 • การออกเสียง : sâkâstênohk sâkâstênohk [cr]
 • การออกเสียง : pahkisimotâhk pahkisimotâhk [cr]
 • การออกเสียง : 然后一直往前走 然后一直往前走 [zh]
 • การออกเสียง : 至東京 至東京 [ja]
 • การออกเสียง : 른쪽 른쪽 [ko]