หมวดหมู่:

directed towards

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdirected towards

  • การออกเสียง : agturong agturong [ilo]