หมวดหมู่:

dipthong

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdipthong

  • การออกเสียง : uy (dipthong) uy (dipthong) [tl]
  • การออกเสียง : iw (dipthong) iw (dipthong) [tl]
  • การออกเสียง : aw (diphthong) aw (diphthong) [tl]
  • การออกเสียง : ey (dipthong) ey (dipthong) [tl]
  • การออกเสียง : aw (diptong) aw (diptong) [tl]
  • การออกเสียง : oy (dipthong) oy (dipthong) [tl]