หมวดหมู่:

diminish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiminish

 • การออกเสียง : reduce reduce [en]
 • การออกเสียง : przyćmiony przyćmiony [pl]
 • การออกเสียง : wane wane [en]
 • การออกเสียง : przyćmiona przyćmiona [pl]
 • การออกเสียง : przygasać przygasać [pl]
 • การออกเสียง : de-escalate de-escalate [en]
 • การออกเสียง : przyćmić przyćmić [pl]
 • การออกเสียง : osłabiać osłabiać [pl]
 • การออกเสียง : نقلص نقلص [ar]
 • การออกเสียง : przygasnąć przygasnąć [pl]
 • การออกเสียง : przyćmieni przyćmieni [pl]
 • การออกเสียง : trivialise trivialise [en]
 • การออกเสียง : zredukować zredukować [pl]
 • การออกเสียง : ujmować ujmować [pl]
 • การออกเสียง : מַנְמִיךְ מַנְמִיךְ [he]
 • การออกเสียง : spadł spadł [pl]
 • การออกเสียง : maleje maleje [pl]