หมวดหมู่:

diminish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdiminish

 • การออกเสียงคำว่า reduce reduce [en]
 • การออกเสียงคำว่า przyćmiony przyćmiony [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wane wane [en]
 • การออกเสียงคำว่า przyćmiona przyćmiona [pl]
 • การออกเสียงคำว่า przygasać przygasać [pl]
 • การออกเสียงคำว่า de-escalate de-escalate [en]
 • การออกเสียงคำว่า przyćmić przyćmić [pl]
 • การออกเสียงคำว่า osłabiać osłabiać [pl]
 • การออกเสียงคำว่า نقلص نقلص [ar]
 • การออกเสียงคำว่า przygasnąć przygasnąć [pl]
 • การออกเสียงคำว่า przyćmieni przyćmieni [pl]
 • การออกเสียงคำว่า trivialise trivialise [en]
 • การออกเสียงคำว่า zredukować zredukować [pl]
 • การออกเสียงคำว่า ujmować ujmować [pl]
 • การออกเสียงคำว่า spadł spadł [pl]
 • การออกเสียงคำว่า מַנְמִיךְ מַנְמִיךְ [he]
 • การออกเสียงคำว่า maleje maleje [pl]