หมวดหมู่:

dimension

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdimension

 • การออกเสียง : thin thin [en]
 • การออกเสียง : measures measures [en]
 • การออกเสียง : stereo stereo [en]
 • การออกเสียง : isometric isometric [en]
 • การออกเสียง : countermeasures countermeasures [en]
 • การออกเสียง : lengd lengd [is]
 • การออกเสียง : countermeasure countermeasure [en]
 • การออกเสียง : کلومیٹر کلومیٹر [ur]
 • การออกเสียง : کِلو گرام کِلو گرام [ur]
 • การออกเสียง : ڈگری ڈگری [ur]
 • การออกเสียง : سینٹی میٹر سینٹی میٹر [ur]
 • การออกเสียง : لِٹر لِٹر [ur]
 • การออกเสียง : میٹر میٹر [ur]
 • การออกเสียง : wymiarze wymiarze [pl]