หมวดหมู่:

digital

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdigital

 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte [en]
 • การออกเสียง : Bitcoin Bitcoin [en]
 • การออกเสียง : scanner scanner [en]
 • การออกเสียง : e-book e-book [en]
 • การออกเสียง : populate populate [en]
 • การออกเสียง : e-books e-books [en]
 • การออกเสียง : high definition high definition [en]
 • การออกเสียง : webcast webcast [en]
 • การออกเสียง : mp4 mp4 [es]
 • การออกเสียง : nook nook [en]
 • การออกเสียง : ePub ePub [en]
 • การออกเสียง : dpi dpi [en]
 • การออกเสียง : gigabit gigabit [en]
 • การออกเสียง : video game video game [en]
 • การออกเสียง : face-to-face face-to-face [en]
 • การออกเสียง : GB (storage) GB (storage) [en]
 • การออกเสียง : ZBrush ZBrush [en]
 • การออกเสียง : scanning scanning [en]
 • การออกเสียง : 1024 1024 [en]
 • การออกเสียง : virtual sales virtual sales [en]
 • การออกเสียง : Shooting Gallery Shooting Gallery [en]
 • การออกเสียง : authoring authoring [en]
 • การออกเสียง : D.A.W. D.A.W. [en]
 • การออกเสียง : pearltrees pearltrees [en]
 • การออกเสียง : dígito dígito [pt]
 • การออกเสียง : nature-deficit disorder nature-deficit disorder [en]
 • การออกเสียง : kibibyte kibibyte [de]
 • การออกเสียง : デジタル カメラ デジタル カメラ [ja]
 • การออกเสียง : BBC Worldwide BBC Worldwide [en]
 • การออกเสียง : デジタル デジタル [ja]
 • การออกเสียง : downsampling downsampling [en]
 • การออกเสียง : marketspace marketspace [en]
 • การออกเสียง : Maker Media Maker Media [en]
 • การออกเสียง : DSLR DSLR [en]
 • การออกเสียง : Auriea Harvey Auriea Harvey [en]
 • การออกเสียง : nanopublishing nanopublishing [en]
 • การออกเสียง : downsample downsample [en]
 • การออกเสียง : 4-D 4-D [en]
 • การออกเสียง : plothole plothole [en]
 • การออกเสียง : 768 768 [en]
 • การออกเสียง : Alvin Toffler Alvin Toffler [en]
 • การออกเสียง : Freifunk Freifunk [de]
 • การออกเสียง : nanobreak nanobreak [en]
 • การออกเสียง : charticle charticle [en]
 • การออกเสียง : 贰佰贰拾贰 贰佰贰拾贰 [wuu]
 • การออกเสียง : foodoir foodoir [en]
 • การออกเสียง : Audio 5.1 Digital Audio 5.1 Digital [es]
 • การออกเสียง : nature-deficiency nature-deficiency [en]
 • การออกเสียง : デジタル ビデオ デジタル ビデオ [ja]
 • การออกเสียง : Gb (transmission) Gb (transmission) [en]
 • การออกเสียง : fanfic fanfic [en]
 • การออกเสียง : sofalizing sofalizing [en]
 • การออกเสียง : savegame savegame [en]
 • การออกเสียง : Joseph Nechvatal Joseph Nechvatal [en]
 • การออกเสียง : Nayer Nayer [en]
 • การออกเสียง : e-tailers e-tailers [en]
 • การออกเสียง : signatura digital signatura digital [ca]
 • การออกเสียง : píxel píxel [ca]
 • การออกเสียง : CCTV camera CCTV camera [en]
 • การออกเสียง : digitize digitize [en]
 • การออกเสียง : blook blook [en]
 • การออกเสียง : Skookum Skookum [en]
 • การออกเสียง : innovify innovify [en]
 • การออกเสียง : fotoacoustische beeldvorming fotoacoustische beeldvorming [nl]
 • การออกเสียง : vook vook [en]
 • การออกเสียง : Rosegarden Rosegarden [en]
 • การออกเสียง : fotografierna fotografierna [sv]
 • การออกเสียง : cyfrowi cyfrowi [pl]
 • การออกเสียง : Thingiverse Thingiverse [en]