• การออกเสียงคำว่า innovify innovify [en]
 • การออกเสียงคำว่า CCTV camera CCTV camera [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bookouture Bookouture [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า 贰佰贰拾贰 贰佰贰拾贰 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า Audio 5.1 Digital Audio 5.1 Digital [es]
 • การออกเสียงคำว่า video game video game [en]
 • การออกเสียงคำว่า e-books e-books [en]
 • การออกเสียงคำว่า webcast webcast [en]
 • การออกเสียงคำว่า foodoir foodoir [en]
 • การออกเสียงคำว่า high definition high definition [en]
 • การออกเสียงคำว่า e-book e-book [en]
 • การออกเสียงคำว่า デジタル カメラ デジタル カメラ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า デジタル ビデオ デジタル ビデオ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า デジタル デジタル [ja]
 • การออกเสียงคำว่า píxel píxel [ca]
 • การออกเสียงคำว่า signatura digital signatura digital [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ZBrush ZBrush [en]
 • การออกเสียงคำว่า Maker Media Maker Media [en]
 • การออกเสียงคำว่า face-to-face face-to-face [en]
 • การออกเสียงคำว่า bricks-and-mortar retailer bricks-and-mortar retailer [en]
 • การออกเสียงคำว่า virtual sales virtual sales [en]
 • การออกเสียงคำว่า sofalizing sofalizing [en]
 • การออกเสียงคำว่า nanobreak nanobreak [en]
 • การออกเสียงคำว่า charticle charticle [en]
 • การออกเสียงคำว่า vook vook [en]
 • การออกเสียงคำว่า nanopublishing nanopublishing [en]
 • การออกเสียงคำว่า blook blook [en]
 • การออกเสียงคำว่า plothole plothole [en]
 • การออกเสียงคำว่า nature-deficiency nature-deficiency [en]
 • การออกเสียงคำว่า nature-deficit disorder nature-deficit disorder [en]