หมวดหมู่:

digit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdigit

 • การออกเสียง : 1 1 [cs]
 • การออกเสียง : 2 2 [fr]
 • การออกเสียง : 5 5 [en]
 • การออกเสียง : 8 8 [es]
 • การออกเสียง : 4 4 [en]
 • การออกเสียง : 3 3 [en]
 • การออกเสียง : 7 7 [en]
 • การออกเสียง : 6 6 [de]
 • การออกเสียง : 9 9 [fr]
 • การออกเสียง : pięć pięć [pl]
 • การออกเสียง : cztery cztery [pl]
 • การออกเสียง : dziewięć dziewięć [pl]
 • การออกเสียง : osiem osiem [pl]
 • การออกเสียง : 1 (jeden) 1 (jeden) [pl]
 • การออกเสียง : 3 ( trzy) 3 ( trzy) [pl]
 • การออกเสียง : cyfrowa cyfrowa [pl]
 • การออกเสียง : jednym jednym [pl]
 • การออกเสียง : ろくせん ろくせん [ja]
 • การออกเสียง : trzema - trzyma trzema - trzyma [pl]
 • การออกเสียง : ろくせんはっぴゃく ろくせんはっぴゃく [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : ଏକ ଏକ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ଚାରି ଚାରି [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ତିନି ତିନି [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ଦୁଇ ଦୁଇ [or] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ [or] รอการออกเสียง