หมวดหมู่:

digging

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdigging

  • การออกเสียง : plough plough [en]
  • การออกเสียง : σκαπάνη σκαπάνη [el]
  • การออกเสียง : wydobywanie wydobywanie [pl]