หมวดหมู่:

differential

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdifferential

  • การออกเสียง : mechanizm różnicowy mechanizm różnicowy [pl]
  • การออกเสียง : różniczki różniczki [pl]
  • การออกเสียง : różniczka różniczka [pl]