หมวดหมู่:

differential

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdifferential

  • การออกเสียง : mechanizm różnicowy
    mechanizm różnicowy [pl]
  • การออกเสียง : różniczki
    różniczki [pl]
  • การออกเสียง : różniczka
    różniczka [pl]