หมวดหมู่:

dialecticism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdialecticism

 • การออกเสียง : папа папа [ru]
 • การออกเสียง : сок сок [ru]
 • การออกเสียง : Астана Астана [tt]
 • การออกเสียง : морда морда [uk]
 • การออกเสียง : күкшә күкшә [tt]
 • การออกเสียง : күтәрмә күтәрмә [tt]
 • การออกเสียง : Абай Абай [tt]
 • การออกเสียง : яга яга [uk]
 • การออกเสียง : шабала шабала [ru]
 • การออกเสียง : астыган астыган [tt]
 • การออกเสียง : каткантун каткантун [tt]
 • การออกเสียง : азбар азбар [tt]
 • การออกเสียง : ос ос [tt]
 • การออกเสียง : киги киги [tt]
 • การออกเสียง : шакай шакай [tt]
 • การออกเสียง : кортка кортка [tt]
 • การออกเสียง : аран аран [tt]
 • การออกเสียง : абышка абышка [tt]
 • การออกเสียง : Сүрәкә Сүрәкә [tt]
 • การออกเสียง : җиксе җиксе [tt]
 • การออกเสียง : аппару аппару [tt]
 • การออกเสียง : сөрәнкә сөрәнкә [tt]
 • การออกเสียง : улан улан [ru]
 • การออกเสียง : кәкшетү кәкшетү [tt]
 • การออกเสียง : ылкын ылкын [tt]
 • การออกเสียง : шурпа шурпа [ru]
 • การออกเสียง : сылама сылама [tt]
 • การออกเสียง : сәрдәк сәрдәк [tt]
 • การออกเสียง : табантын табантын [tt]
 • การออกเสียง : кырымзау кырымзау [tt]
 • การออกเสียง : табанча табанча [tt]
 • การออกเสียง : чамбыр чамбыр [tt]
 • การออกเสียง : куз куз [tt]
 • การออกเสียง : уркыллык уркыллык [tt]
 • การออกเสียง : сөйкә сөйкә [tt]
 • การออกเสียง : чәрексез чәрексез [tt]
 • การออกเสียง : күзмәкүз күзмәкүз [tt]
 • การออกเสียง : кызылтун кызылтун [tt]
 • การออกเสียง : кыягаз кыягаз [tt]
 • การออกเสียง : сарын сарын [tt]
 • การออกเสียง : катканак катканак [tt]
 • การออกเสียง : мәшкәләк мәшкәләк [tt]
 • การออกเสียง : чебеч чебеч [tt]
 • การออกเสียง : чәпәмә чәпәмә [tt]
 • การออกเสียง : туча туча [ru]
 • การออกเสียง : леп леп [sr]
 • การออกเสียง : комаяк комаяк [tt]
 • การออกเสียง : бога бога [ru]
 • การออกเสียง : Печмән Печмән [tt]
 • การออกเสียง : табакүмәч табакүмәч [tt]
 • การออกเสียง : чәмле чәмле [tt]
 • การออกเสียง : йыр йыр [ba]
 • การออกเสียง : ашык ашык [nog]
 • การออกเสียง : тайка тайка [ru]
 • การออกเสียง : төгел төгел [tt]
 • การออกเสียง : торнакүз торнакүз [tt]
 • การออกเสียง : кондырак кондырак [tt]
 • การออกเสียง : сөйкәлү сөйкәлү [tt]
 • การออกเสียง : үтекләргә үтекләргә [ba]
 • การออกเสียง : үрмәкчә үрмәкчә [tt]
 • การออกเสียง : шыртлака шыртлака [tt]
 • การออกเสียง : коралай коралай [tt]
 • การออกเสียง : ясканулы ясканулы [tt]
 • การออกเสียง : бөгәзе бөгәзе [tt]
 • การออกเสียง : куча куча [ru]
 • การออกเสียง : корма корма [ru]
 • การออกเสียง : чакырым чакырым [tt]
 • การออกเสียง : ашак ашак [cv]
 • การออกเสียง : Орак Орак [chm]
 • การออกเสียง : кумышка кумышка [tt]
 • การออกเสียง : тирмән тирмән [ba]
 • การออกเสียง : ләпләвин ләпләвин [tt]
 • การออกเสียง : поста поста [ru]
 • การออกเสียง : шава шава [tt]
 • การออกเสียง : күземкүз күземкүз [tt]
 • การออกเสียง : лапы лапы [ru]
 • การออกเสียง : таскак таскак [tt]
 • การออกเสียง : эсерергә эсерергә [tt]
 • การออกเสียง : Яңыбай Яңыбай [ba]
 • การออกเสียง : лиш лиш [uk]
 • การออกเสียง : алын алын [tt]
 • การออกเสียง : Талда Талда [ru]
 • การออกเสียง : зымбырлап зымбырлап [tt]
 • การออกเสียง : туара туара [chm]
 • การออกเสียง : awan awan [ilo]
 • การออกเสียง : табарман табарман [tt]
 • การออกเสียง : арттырыу арттырыу [tt]
 • การออกเสียง : хәтлем хәтлем [ba]
 • การออกเสียง : пир пир [cv]
 • การออกเสียง : кәзә кәзә [ba]
 • การออกเสียง : аклан аклан [tt]
 • การออกเสียง : ослы ослы [tt]
 • การออกเสียง : кырач кырач [tt]
 • การออกเสียง : үрдәнкүч үрдәнкүч [tt]
 • การออกเสียง : Йома Йома [ba]
 • การออกเสียง : сем сем [sr]
 • การออกเสียง : Сарман Сарман [tt]
 • การออกเสียง : лач лач [chm]
 • การออกเสียง : пута пута [tt]
 • การออกเสียง : талпа талпа [tt]