หมวดหมู่:

dialecticism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdialecticism

 • การออกเสียง : папа
  папа [ru]
 • การออกเสียง : сок
  сок [ru]
 • การออกเสียง : Астана
  Астана [tt]
 • การออกเสียง : морда
  морда [uk]
 • การออกเสียง : күкшә
  күкшә [tt]
 • การออกเสียง : күтәрмә
  күтәрмә [tt]
 • การออกเสียง : Абай
  Абай [tt]
 • การออกเสียง : яга
  яга [uk]
 • การออกเสียง : шабала
  шабала [ru]
 • การออกเสียง : астыган
  астыган [tt]
 • การออกเสียง : каткантун
  каткантун [tt]
 • การออกเสียง : азбар
  азбар [tt]
 • การออกเสียง : ос
  ос [tt]
 • การออกเสียง : киги
  киги [tt]
 • การออกเสียง : шакай
  шакай [tt]
 • การออกเสียง : кортка
  кортка [tt]
 • การออกเสียง : аран
  аран [tt]
 • การออกเสียง : абышка
  абышка [tt]
 • การออกเสียง : Сүрәкә
  Сүрәкә [tt]
 • การออกเสียง : аппару
  аппару [tt]
 • การออกเสียง : җиксе
  җиксе [tt]
 • การออกเสียง : улан
  улан [ru]
 • การออกเสียง : сөрәнкә
  сөрәнкә [tt]
 • การออกเสียง : кәкшетү
  кәкшетү [tt]
 • การออกเสียง : ылкын
  ылкын [tt]
 • การออกเสียง : шурпа
  шурпа [ru]
 • การออกเสียง : куз
  куз [tt]
 • การออกเสียง : сылама
  сылама [tt]
 • การออกเสียง : сәрдәк
  сәрдәк [tt]
 • การออกเสียง : табантын
  табантын [tt]
 • การออกเสียง : кырымзау
  кырымзау [tt]
 • การออกเสียง : табанча
  табанча [tt]
 • การออกเสียง : чамбыр
  чамбыр [tt]
 • การออกเสียง : уркыллык
  уркыллык [tt]
 • การออกเสียง : сөйкә
  сөйкә [tt]
 • การออกเสียง : чәрексез
  чәрексез [tt]
 • การออกเสียง : күзмәкүз
  күзмәкүз [tt]
 • การออกเสียง : кызылтун
  кызылтун [tt]
 • การออกเสียง : туча
  туча [ru]
 • การออกเสียง : кыягаз
  кыягаз [tt]
 • การออกเสียง : сарын
  сарын [tt]
 • การออกเสียง : бога
  бога [ru]
 • การออกเสียง : катканак
  катканак [tt]
 • การออกเสียง : мәшкәләк
  мәшкәләк [tt]
 • การออกเสียง : чебеч
  чебеч [tt]
 • การออกเสียง : чәпәмә
  чәпәмә [tt]
 • การออกเสียง : леп
  леп [sr]
 • การออกเสียง : комаяк
  комаяк [tt]
 • การออกเสียง : Печмән
  Печмән [tt]
 • การออกเสียง : табакүмәч
  табакүмәч [tt]
 • การออกเสียง : йыр
  йыр [ba]
 • การออกเสียง : чәмле
  чәмле [tt]
 • การออกเสียง : ашык
  ашык [nog]
 • การออกเสียง : тайка
  тайка [ru]
 • การออกเสียง : төгел
  төгел [tt]
 • การออกเสียง : торнакүз
  торнакүз [tt]
 • การออกเสียง : кондырак
  кондырак [tt]
 • การออกเสียง : сөйкәлү
  сөйкәлү [tt]
 • การออกเสียง : куча
  куча [ru]
 • การออกเสียง : үтекләргә
  үтекләргә [ba]
 • การออกเสียง : үрмәкчә
  үрмәкчә [tt]
 • การออกเสียง : шыртлака
  шыртлака [tt]
 • การออกเสียง : корма
  корма [ru]
 • การออกเสียง : коралай
  коралай [tt]
 • การออกเสียง : ясканулы
  ясканулы [tt]
 • การออกเสียง : бөгәзе
  бөгәзе [tt]
 • การออกเสียง : чакырым
  чакырым [tt]
 • การออกเสียง : ашак
  ашак [cv]
 • การออกเสียง : Орак
  Орак [chm]
 • การออกเสียง : кумышка
  кумышка [tt]
 • การออกเสียง : тирмән
  тирмән [ba]
 • การออกเสียง : ләпләвин
  ләпләвин [tt]
 • การออกเสียง : пир
  пир [cv]
 • การออกเสียง : поста
  поста [ru]
 • การออกเสียง : awan
  awan [ilo]
 • การออกเสียง : шава
  шава [tt]
 • การออกเสียง : күземкүз
  күземкүз [tt]
 • การออกเสียง : лапы
  лапы [ru]
 • การออกเสียง : яңы
  яңы [ba]
 • การออกเสียง : таскак
  таскак [tt]
 • การออกเสียง : эсерергә
  эсерергә [tt]
 • การออกเสียง : лиш
  лиш [uk]
 • การออกเสียง : Яңыбай
  Яңыбай [ba]
 • การออกเสียง : алын
  алын [tt]
 • การออกเสียง : Талда
  Талда [ru]
 • การออกเสียง : зымбырлап
  зымбырлап [tt]
 • การออกเสียง : туара
  туара [chm]
 • การออกเสียง : табарман
  табарман [tt]
 • การออกเสียง : арттырыу
  арттырыу [tt]
 • การออกเสียง : хәтлем
  хәтлем [ba]
 • การออกเสียง : сем
  сем [sr]
 • การออกเสียง : ослы
  ослы [tt]
 • การออกเสียง : кәзә
  кәзә [ba]
 • การออกเสียง : Йома
  Йома [ba]
 • การออกเสียง : аклан
  аклан [tt]
 • การออกเสียง : кырач
  кырач [tt]
 • การออกเสียง : үрдәнкүч
  үрдәнкүч [tt]
 • การออกเสียง : Сарман
  Сарман [tt]
 • การออกเสียง : лач
  лач [chm]
 • การออกเสียง : пута
  пута [tt]