• การออกเสียงคำว่า ыцып ыцып [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цир цир [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цалгы цалгы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цаптырып цаптырып [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цырай цырай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цитеннән цитеннән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า каца каца [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цумар цумар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цаткы цаткы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цүпрәк цүпрәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цегендер цегендер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кецкенә кецкенә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า цыбылдык цыбылдык [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кецле кецле [tt]
 • การออกเสียงคำว่า үзгәцә үзгәцә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Песәй Песәй [tt]
 • การออกเสียงคำว่า түмә түмә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า эрәтә эрәтә [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бәләгән бәләгән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า кецеркән кецеркән [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бәләм бәләм [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шылай шылай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шындый шындый [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шыннан шыннан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ырлау ырлау [tt]
 • การออกเสียงคำว่า ысак ысак [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шыңа шыңа [tt]
 • การออกเสียงคำว่า бәбәй бәбәй [tt]
 • การออกเสียงคำว่า тирмән тирмән [ba]
 • การออกเสียงคำว่า шиша шиша [ru]