หมวดหมู่:

dialect

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdialect

 • การออกเสียง : y'all y'all [en]
 • การออกเสียง : idiom idiom [en]
 • การออกเสียง : なんでやねん なんでやねん [ja]
 • การออกเสียง : Cajun Cajun [en]
 • การออกเสียง : あほ あほ [ja]
 • การออกเสียง : tourniquet tourniquet [en]
 • การออกเสียง : idioms idioms [en]
 • การออกเสียง : idiomatic idiomatic [en]
 • การออกเสียง : faff faff [en]
 • การออกเสียง : 아따 아따 [ko]
 • การออกเสียง : おおきに おおきに [ja]
 • การออกเสียง : haver haver [ca]
 • การออกเสียง : ain't it ain't it [en]
 • การออกเสียง : 大阪弁 大阪弁 [ja]
 • การออกเสียง : Hure Hure [de]
 • การออกเสียง : あかん あかん [ja]
 • การออกเสียง : 潮州话 潮州话 [yue]
 • การออกเสียง : ええわ ええわ [ja]
 • การออกเสียง : ee bah gum ee bah gum [en]
 • การออกเสียง : Ojibwe Ojibwe [oj]
 • การออกเสียง : ligging ligging [af]
 • การออกเสียง : mam mam [cy]
 • การออกเสียง : Munster Munster [en]
 • การออกเสียง : えげつない えげつない [ja]
 • การออกเสียง : かまへん かまへん [ja]
 • การออกเสียง : 京都弁 京都弁 [ja]
 • การออกเสียง : ずっこい ずっこい [ja]
 • การออกเสียง : fluthered fluthered [en]
 • การออกเสียง : せやな せやな [ja]
 • การออกเสียง : braies braies [it]
 • การออกเสียง : espejuelos espejuelos [es]
 • การออกเสียง : ほな ほな [ja]
 • การออกเสียง : なんぼ なんぼ [ja]
 • การออกเสียง : わからへん わからへん [ja]
 • การออกเสียง : どんつき どんつき [ja]
 • การออกเสียง : Wurzel Wurzel [de]
 • การออกเสียง : thang thang [vi]
 • การออกเสียง : butty butty [en]
 • การออกเสียง : bibble bibble [en]
 • การออกเสียง : leastways leastways [en]
 • การออกเสียง : 関西弁 関西弁 [ja]
 • การออกเสียง : ちゃうちゃう ちゃうちゃう [ja]
 • การออกเสียง : 東京弁 東京弁 [ja]
 • การออกเสียง : knap knap [nl]
 • การออกเสียง : kecks kecks [sco]
 • การออกเสียง : ほんまありがとう ほんまありがとう [ja]
 • การออกเสียง : あきまへん あきまへん [ja]
 • การออกเสียง : 땜시 땜시 [ko]
 • การออกเสียง : Normans Normans [en]
 • การออกเสียง : ちゃうちゃうちゃう ちゃうちゃうちゃう [ja]
 • การออกเสียง : elve elve [da]
 • การออกเสียง : Iraqi Iraqi [en]
 • การออกเสียง : Schläsinger Schläsinger [de]
 • การออกเสียง : 은다 은다 [ko]
 • การออกเสียง : Brathendl Brathendl [de]
 • การออกเสียง : aper aper [bar]
 • การออกเสียง : 긍께 긍께 [ko]
 • การออกเสียง : Merseyside Merseyside [en]
 • การออกเสียง : tahi tahi [ind]
 • การออกเสียง : 好きやねん 好きやねん [ja]
 • การออกเสียง : 睡 [wuu]
 • การออกเสียง : 그라믄 그라믄 [ko]
 • การออกเสียง : pyra pyra [sv]
 • การออกเสียง : himla himla [sv]
 • การออกเสียง : われ われ [ja]
 • การออกเสียง : 気にしてへんよ 気にしてへんよ [ja]
 • การออกเสียง : Stiegel Stiegel [de]
 • การออกเสียง : どないなっとんねん どないなっとんねん [ja]
 • การออกเสียง : apern apern [nds]
 • การออกเสียง : Poitevin Poitevin [fr]
 • การออกเสียง : おらん おらん [ja]
 • การออกเสียง : あかんがな あかんがな [ja]
 • การออกเสียง : 딸내미 딸내미 [ko]
 • การออกเสียง : きーつけや きーつけや [ja]
 • การออกเสียง : じゃかあしい じゃかあしい [ja]
 • การออกเสียง : 誰やねん 誰やねん [ja]
 • การออกเสียง : turingio turingio [it]
 • การออกเสียง : たっすい たっすい [ja]
 • การออกเสียง : måsta måsta [sv]
 • การออกเสียง : Boontling Boontling [en]
 • การออกเสียง : halländska halländska [sv]
 • การออกเสียง : ほんずなし ほんずなし [ja]
 • การออกเสียง : οφτός οφτός [el]
 • การออกเสียง : まいどおおきに まいどおおきに [ja]
 • การออกเสียง : おうてる おうてる [ja]
 • การออกเสียง : なまずけない なまずけない [ja]
 • การออกเสียง : べっぴんさん べっぴんさん [ja]
 • การออกเสียง : Pfannekuche Pfannekuche [de]
 • การออกเสียง : hahłacki hahłacki [pl]
 • การออกเสียง : wrastles wrastles [en]
 • การออกเสียง : やろかいな やろかいな [ja]
 • การออกเสียง : hodad hodad [en]
 • การออกเสียง : やめとき やめとき [ja]
 • การออกเสียง : بول چال بول چال [ur]
 • การออกเสียง : おとつい おとつい [ja]
 • การออกเสียง : Traute Traute [de]
 • การออกเสียง : Gebirgsschlesisch Gebirgsschlesisch [de]
 • การออกเสียง : おった? おった? [ja]
 • การออกเสียง : starowny starowny [pl]
 • การออกเสียง : 嘎哈 嘎哈 [zh]