หมวดหมู่:

Devanagari Script

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDevanagari Script

 • การออกเสียง : ळ [hi]
 • การออกเสียง : ञ [hi]
 • การออกเสียง : ङ [hi]
 • การออกเสียง : क्ष क्ष [hi]
 • การออกเสียง : च [hi]
 • การออกเสียง : ऋ [sa]
 • การออกเสียง : ज्ञ ज्ञ [hi]
 • การออกเสียง : न [hi]
 • การออกเสียง : ऐ [hi]
 • การออกเสียง : ऊ [hi]
 • การออกเสียง : ण [hi]
 • การออกเสียง : ई [hi]
 • การออกเสียง : ड [hi]
 • การออกเสียง : उ [hi]
 • การออกเสียง : भ [hi]
 • การออกเสียง : ख [hi]
 • การออกเสียง : प [hi]
 • การออกเสียง : औ [hi]
 • การออกเสียง : घ [hi]
 • การออกเสียง : स [hi]
 • การออกเสียง : ठ [hi]
 • การออกเสียง : श्र श्र [sa]
 • การออกเสียง : इ [hi]
 • การออกเสียง : ह [hi]
 • การออกเสียง : छ [hi]
 • การออกเสียง : क [hi]
 • การออกเสียง : ब [hi]
 • การออกเสียง : द [hi]
 • การออกเสียง : त [hi]
 • การออกเสียง : म [hi]
 • การออกเสียง : य [hi]
 • การออกเสียง : अ [hi]
 • การออกเสียง : फ [hi]
 • การออกเสียง : ढ [hi]
 • การออกเสียง : झ [hi]
 • การออกเสียง : ध [hi]
 • การออกเสียง : ल [hi]
 • การออกเสียง : ज [hi]
 • การออกเสียง : ग [hi]
 • การออกเสียง : श [hi]
 • การออกเสียง : र [hi]
 • การออกเสียง : थ [hi]
 • การออกเสียง : आ [hi]
 • การออกเสียง : ष [hi]
 • การออกเสียง : ए [hi]
 • การออกเสียง : ट [hi]
 • การออกเสียง : अश्वघोष अश्वघोष [sa]
 • การออกเสียง : ओ [hi]
 • การออกเสียง : व [hi]