หมวดหมู่:

deutsche Verben

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdeutsche Verben

 • การออกเสียง : reparieren reparieren [de]
 • การออกเสียง : saufen saufen [de]
 • การออกเสียง : heiraten heiraten [de]
 • การออกเสียง : anwenden anwenden [de]
 • การออกเสียง : schieben schieben [de]
 • การออกเสียง : anbauen anbauen [de]
 • การออกเสียง : kriegen kriegen [de]
 • การออกเสียง : anhören anhören [de]
 • การออกเสียง : abspritzen abspritzen [de]
 • การออกเสียง : würfeln würfeln [de]
 • การออกเสียง : wiegen wiegen [de]
 • การออกเสียง : abwiegen abwiegen [de]
 • การออกเสียง : abschieben abschieben [de]
 • การออกเสียง : abkürzen abkürzen [de]
 • การออกเสียง : säen säen [de]
 • การออกเสียง : Spalten Spalten [de]
 • การออกเสียง : anstecken anstecken [de]
 • การออกเสียง : abflachen abflachen [de]
 • การออกเสียง : abwägen abwägen [de]
 • การออกเสียง : atmen atmen [de]
 • การออกเสียง : Stutzen Stutzen [de]
 • การออกเสียง : lasern lasern [de]
 • การออกเสียง : absaugen absaugen [de]
 • การออกเสียง : anreichern anreichern [de]
 • การออกเสียง : amüsieren amüsieren [de]
 • การออกเสียง : bestrafen bestrafen [de]
 • การออกเสียง : altern altern [de]
 • การออกเสียง : anfechten anfechten [de]
 • การออกเสียง : anzweifeln anzweifeln [de]
 • การออกเสียง : attackieren attackieren [de]
 • การออกเสียง : durchstreichen durchstreichen [de]
 • การออกเสียง : aneignen aneignen [de]
 • การออกเสียง : anbeten anbeten [de]
 • การออกเสียง : abzeichnen abzeichnen [de]
 • การออกเสียง : akquirieren akquirieren [de]
 • การออกเสียง : anvertrauen anvertrauen [de]
 • การออกเสียง : krabbeln krabbeln [de]
 • การออกเสียง : abfeuern abfeuern [de]
 • การออกเสียง : ankreiden ankreiden [de]
 • การออกเสียง : apportieren apportieren [de]
 • การออกเสียง : abzocken abzocken [de]
 • การออกเสียง : abfedern abfedern [de]
 • การออกเสียง : anmachen anmachen [de]
 • การออกเสียง : anmerken anmerken [de]
 • การออกเสียง : adoptieren adoptieren [de]
 • การออกเสียง : adressieren adressieren [de]
 • การออกเสียง : anbringen anbringen [de]
 • การออกเสียง : anpingen anpingen [de]
 • การออกเสียง : sichergehen sichergehen [de]
 • การออกเสียง : ackern ackern [de]
 • การออกเสียง : abfräsen abfräsen [de]
 • การออกเสียง : anschreiben anschreiben [de]
 • การออกเสียง : nachdenken nachdenken [de]
 • การออกเสียง : ansenken ansenken [de]
 • การออกเสียง : schlenkern schlenkern [de]
 • การออกเสียง : abrunden abrunden [de]
 • การออกเสียง : abschuppen abschuppen [de]
 • การออกเสียง : aasen aasen [de]
 • การออกเสียง : anprangern anprangern [de]
 • การออกเสียง : abfackeln abfackeln [de]
 • การออกเสียง : zerspalten zerspalten [de]
 • การออกเสียง : koppeln koppeln [de]
 • การออกเสียง : anfügen anfügen [de]
 • การออกเสียง : anfassen anfassen [de]
 • การออกเสียง : abstrahieren abstrahieren [de]
 • การออกเสียง : befolgen befolgen [de]
 • การออกเสียง : absolvieren absolvieren [de]
 • การออกเสียง : untermalen untermalen [de]
 • การออกเสียง : ausbaggern ausbaggern [de]
 • การออกเสียง : anschwärzen anschwärzen [de]
 • การออกเสียง : Jäten Jäten [de]
 • การออกเสียง : abschlachten abschlachten [de]
 • การออกเสียง : abfließen abfließen [de]
 • การออกเสียง : säubern säubern [de]
 • การออกเสียง : durchsieben durchsieben [de]
 • การออกเสียง : anstarren anstarren [de]
 • การออกเสียง : ankern ankern [de]
 • การออกเสียง : durchtrennen durchtrennen [de]
 • การออกเสียง : enthülsen enthülsen [de]
 • การออกเสียง : abwerben abwerben [de]
 • การออกเสียง : abkacken abkacken [de]
 • การออกเสียง : demolieren demolieren [de]
 • การออกเสียง : entschuppen entschuppen [de]
 • การออกเสียง : anleiten anleiten [de]
 • การออกเสียง : applaudieren applaudieren [de]
 • การออกเสียง : substantivieren substantivieren [de]
 • การออกเสียง : abtransportieren abtransportieren [de]
 • การออกเสียง : abplatten abplatten [de]
 • การออกเสียง : anhimmeln anhimmeln [de]
 • การออกเสียง : kubieren kubieren [de]
 • การออกเสียง : anlangen anlangen [de]
 • การออกเสียง : spurten spurten [de]
 • การออกเสียง : geschliffen geschliffen [de]
 • การออกเสียง : grundieren grundieren [de]
 • การออกเสียง : arretieren arretieren [de]
 • การออกเสียง : trällern trällern [de]
 • การออกเสียง : akkreditieren akkreditieren [de]
 • การออกเสียง : zotteln zotteln [de]
 • การออกเสียง : bulgarisieren bulgarisieren [de]
 • การออกเสียง : rumtragen rumtragen [de]