หมวดหมู่:

determiner

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdeterminer

 • การออกเสียง : what what [en]
 • การออกเสียง : that that [en]
 • การออกเสียง : the the [en]
 • การออกเสียง : some some [en]
 • การออกเสียง : neither neither [en]
 • การออกเสียง : another another [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ထို ထို [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဒီ ဒီ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : များ များ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : များကြီး များကြီး [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ဟို ဟို [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : အချို့ အချို့ [my] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : အားလုံး အားလုံး [my] รอการออกเสียง