หมวดหมู่:

description

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdescription

 • การออกเสียง : description description [en]
 • การออกเสียง : vignettes vignettes [en]
 • การออกเสียง : vignette vignette [en]
 • การออกเสียง : zoography zoography [en]
 • การออกเสียง : תיאור תיאור [he]
 • การออกเสียง : opisanie opisanie [pl]
 • การออกเสียง : foodoir foodoir [en]
 • การออกเสียง : înalt înalt [ro]
 • การออกเสียง : protokół protokół [pl]
 • การออกเสียง : olid olid [en]
 • การออกเสียง : określony określony [pl]
 • การออกเสียง : อ้วน อ้วน [th]
 • การออกเสียง : nieokreślony nieokreślony [pl]
 • การออกเสียง : stinkiness stinkiness [en]
 • การออกเสียง : ذکرکرنا ذکرکرنا [ur]
 • การออกเสียง : dunkelhäutigen dunkelhäutigen [de]
 • การออกเสียง : κωμικοτραγωδία κωμικοτραγωδία [el]