หมวดหมู่:

deities

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdeities

 • การออกเสียง : quetzalcoatl quetzalcoatl [nah]
 • การออกเสียง : Αθηνά Αθηνά [el]
 • การออกเสียง : Horen Horen [de]
 • การออกเสียง : keren keren [ind]
 • การออกเสียง : Hemera Hemera [pt]
 • การออกเสียง : zoomorphism zoomorphism [en]
 • การออกเสียง : moros moros [es]
 • การออกเสียง : Atropos Atropos [en]
 • การออกเสียง : 八幡神 八幡神 [ja]
 • การออกเสียง : Αγχιρόα Αγχιρόα [el]
 • การออกเสียง : 百目 百目 [ja]
 • การออกเสียง : Moiren Moiren [de]
 • การออกเสียง : Λαφρία Λαφρία [el]
 • การออกเสียง : Erebos Erebos [de]
 • การออกเสียง : Oizys Oizys [de]
 • การออกเสียง : Momos Momos [de]
 • การออกเสียง : Apate Apate [de]
 • การออกเสียง : Aither Aither [de]
 • การออกเสียง : Νηρέας Νηρέας [el]
 • การออกเสียง : Αγχιρρόη Αγχιρρόη [el]
 • การออกเสียง : Αγχινόη Αγχινόη [el]
 • การออกเสียง : Klotho Klotho [de]
 • การออกเสียง : Ειλείθυια Ειλείθυια [el]
 • การออกเสียง : Δαμία Δαμία [el]
 • บันทึกการออกเสียง : oshun oshun [yo] รอการออกเสียง